Gdje sam?

Ekološki portal "Croatian climate change panel"

"Croatian Climate Change Panel" je "ad hoc" organizirani panel eksperata, po prvi puta sazvan u prosincu 2014. g. u Zagrebu sa ciljem da pomogne u pripremi Republike Hrvatske za veliku i važnu konferenciju o klimatskim promjenama koja će se održati u prosincu 2015. g. u Parizu.

Panel se sastoji od grupe od 30-tak uglednih eksperata iz raznih područja (prostornog planiranja, arhitekture i urbanizma, energetike, vodoopskrbe i vodoodvodnje, hrane i poljoprivrede, transporta, održivog i odgovornog turizma, gospodarenja otpadom, zaštite prirode, matematičkog modeliranja, sociologije klimatskih promjena,...) i skupine mlađih (još neafirmiranih) znanstvenika koji će volonterski podržavati rad eksperata kroz 15-tak radnih skupina.

Volonteri će raditi na prikupljanju i obradi tekstova u suradnji s ekspertima za pojedina programska područja te njihovo objavljivanje potem cms-sustava

Organizator: Planet Zemlja
Datum početka: 09.11.2015.
Lokacija: Martićeva 67a/2, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Planet Zemlja
Lokacija projekta:Martićeva 67a/2, Zagreb
Ciljana skupina: Javnost
Ciljani broj volontera:14 (do sad se prijavilo 14 volontera)
Datum početka: 09.11.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 1
Učestalost: svakodnevno
Od - do: slobodno
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Posebni zahtjevi: Ekološka osviještenost
Kontakt osoba: Ervin Poljak
Web stranica: www.cccp.com.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Glavni cilj organizacije je povećeti produktivnost eksperata u objavljivanju tekstova. Volonteri će im biti asistenti i logistička potpora, a ujedno će i sami objavljivati relevantne tekstove.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će dobiti mugućnost suradnje s najboljim hrvatskim ekspertime u području održivog razvoja i time proširivati svoje iskustvo i znanje. Ako već nemaju, steći će znanja i vještine u redakcijskom, novinarskom radu i objavljivanju tekstova putem cms sustava.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.