Gdje sam?

Akcija Anđeli - lepet krila

 

Udruga Jak kao Jakov petu godinu zaredom održava predbožićnu akciju Anđeli - lepet krila, za pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti.

Akcije se organizira kroz niz humanitarnih i kreativnih radionica na kojima se izrađuju božićni ukrasi, a zatim kroz organizaciju huamnitarnih štandova udruge na kojima se izlažu izrađeni radovi i prikuplja pomoć za djecu koja su trenutno na liječenju.

Volonteri se uključuju u rad na radionicama i na štandovima, te pomoć u radionicama koje se odvijaju sa djecom.

Organizator:
Datum početka: 14.11.2015.
Lokacija: Tragovački centri Supernova i Arena centar, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i):
Lokacija projekta:Tragovački centri Supernova i Arena centar, Zagreb
Ciljana skupina: mladi
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 14.11.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Prikupljanje sredstava
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Kontakt osoba: Silvija Knezić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Empatija i suosjećanje prema potrebama oboljele djece i njihovim obiteljima
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Prikupljanje pomoći za djecu koja se liječe od teških malignih bolesti, te olakšavanje tijeka liječenja.
Očekivani rezultati za volontere: Senzibilizacija volontera o potrebama oboljele djece i njihovih obitelji, stjecanje kreativnih vještina i znanja, te komunikacijskih vještina.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.