Gdje sam?

Učinite prvi korak

U okviru projekta programa „Učinite prvi korak“, financiranog od Europske Komisije, od 21.01.-31.01.2016. provode se radionice za aktivno traženje posla nezaposlenih slijepih i slabovidnih osoba sa svrhom povećanja komunikacijskih i prezentacijskih kompetencija i konkurentnosti na tržištu rada. Radit će se na osnaživanju u samoprezentaciji, asertivnosti i komunikaciji s poslodavcima. Također će se govoriti o prilikama i rizicima na tržištu rada, a praktičan rad će obuhvatiti izradu molbe, životopisa te vježbe kroz simulaciju intervjua s potencijalnim poslodavcima.

Edukacija se provodi u Edukacijsko-rehabilitacijskom kampu slijepih Premantura u Istri.

Volonteri će biti angažirani kao videći pratitelji polaznicima radionica, te pružati tehničku podršku članovima projektnog tima. Konkretne aktivnosti uključuju podršku slijepim i slabovidnim osobama u orijentaciji i kretanju, osiguranje pristupačnosti prostora za održavanje seminara, posredovanje bitnih informacija iz okoline slijepim osobama i drugu potrebnu podršku, kao što je čitanje i pisanje za vrijeme provođenja radionica.

Za vrijeme trajanja seminara traži se kontinuirano prisustvo volontera i njihovo aktivno sudjelovanje. Volonteri će prije samog seminara biti pozvani na razgovor i kratki trening vještina vezanih uz pristup slijepoj osobi.

Organizator: Hrvatski savez slijepih
Datum početka: 21.01.2016.
Lokacija: Runke 17, Premantura, Premantura (kraj Pule)

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski savez slijepih
Lokacija projekta:Runke 17, Premantura, Premantura (kraj Pule)
Ciljana skupina: Slijepe i slabovidne nezaposlene osobe
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 21.01.2016
Datum završetka:31.01.2016
Broj sati: 100
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 8:00 - 18:00
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Kosta Bekić
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Volonteri s afinitetom i vještinama rada s osjetljivim društvenim skupinama imat će prednost pri odabiru.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Iskustva s volonterima na prijašnjim projektima su izuzetno pozitivna. U suradnji s volonterima projekti Hrvatskog saveza slijepih dobili su širu dimenziju i porasli u kvaliteti provedbe, te su se uvijek pokazali kao idealna prilika za obostrano učenje i jačanje kompetencija, kako volontera, tako i zaposlenika samog Saveza.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će imati priliku steći vrijedna znanja i vještine u radu sa slijepim i slabovidnim osobama, prvenstveno vještine vezane uz pristup i podršku slijepoj osobi pri orijentaciji i kretanju te posredovanju informacija iz okoline. Iskustva koja će steći u radu sa slijepim osobama kao socijalno osjetljivom i često marginaliziranom skupinom zasigurno će pridonijeti njihovom profesionalnom i osobnom rastu, te će imati prilike osobno upoznati i formirati vlastite stavove prema populaciji koja je često izložena stereotipnom i negativnom prikazu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.