Gdje sam?

Resocijalizacija ovisnika kroz pomoć u rehabilitaciji osoba s invaliditetom, pomoću terapije jahanjem

 

Projekt nudi izgradnju modela individualizirane i grupne podrške resocijalizaciji bivših ovisnika kroz edukaciju i praćenje u provođenju terapije jahanjem za osobe s invaliditetom, kroz obuku za traženje zaposlenja i aktivnosti prirodne resocijalizacije. Glavna aktivnost-terapija jahanjem, odvija se vikendima.

Nakon početne edukacije volontera,od njih se očekuje pomoć u izvođenju terapije, pomoć oko brige i njege konja, te pomoć u uključivanju i praćenju bivših ovisnika u sličnim aktivnostima.

Jednom mjesečno, u sklopu provođenja aktivnosti prirodne resocijalizacije, volonteri sudjeluju u organizaciji posjeta kulturnim ustanovama za članove, u organizaciji i izvođenju povremenih kreativnih radionica za osobe s invaliditetom (npr. likovne radionice, Brain gym...) i događaja usmjerenih na širu javnost (npr. dan otvorenih vrata, obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti...).

Prednost,iako nije uvjet, dajemo "pomagačkim" strukama (ili studiji humanističkih znanosti).

Organizator: Udruga "Jedni za druge"
Datum početka: 31.01.2016.
Lokacija: Blato, Karlovačka cesta 80 K, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga "Jedni za druge"
Lokacija projekta:Blato, Karlovačka cesta 80 K, Zagreb
Ciljana skupina: bivši ovisnici; djeca, mladi i odrasle osobe s invaliditetom; kažnjenici upućeni na rad za opće dobro
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 31.01.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 10
Učestalost: tjedno
Od - do: 9-14
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Starosna dob iznad 20 godina; nepostojanje ozbiljnijih psihičkih i zdravstvenih teškoća
Kontakt osoba: Sanja Maroević 098 31 62 31; Ena Ivezić 098 991 3303
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: -Pružanje podrške bivšim ovisnicima za izgradnju životnih vještina i održavanje apstinencije;jačanje mreže neformalne socijalne podrške bivšim ovisnicima, razvijanje mreže samopomoći; destigmatizacija; fizioterapijski oporavak osoba s invaliditetom; jačanje psihofizičkih sposobnosti svih korisnika
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će savladati znanja o osnovama brige i njege konja, osnovama pravilnog vođenja konja, osnovama škole jahanja; dobit će nužna znanja o problemu i bolesti ovisnosti te različitim tegobama osoba s invaliditetom. Savladat će vještine timskog rada, komunikacijske vještine općenito te posebno ranjivim i osjetljivim skupinama kakvi su naši korisnici. Obogatit će svoja iskustva osvještavanjem svojih, kao i razumijevanjem tuđih psiholoških potreba; razumijevanjem i prihvačanjem tuđih psiholoških i fizičkih ograničenja; učenjem tolerancije na različitost; razvijanjem empatije. Na planu stavova, očekujemo mijenjanje krivo utemeljenih stavova odnosno predrasuda, posebno u odnosu na naše korisnike - bivše ovisnike i osobe s invaliditetom.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.