Gdje sam?

Administrativni poslovi

Tražimo volontere za obavljanje administrativnih poslova. Radi se o evidenciji korisnika i volontera te unosu potrebnih podataka u tablice.

Ovo je kratkotrajno volontiranje od mjesec dana, ali nakon toga će volonterima biti omogućeno uključivanje u druge projekte koje nudimo ili nastavak administrativnih poslova.

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 01.02.2016.
Lokacija: Albaharijeva 2, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Albaharijeva 2, Zagreb
Ciljana skupina: Centar za edukaciju i savjetovanje "Sunce"
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 01.02.2016
Datum završetka:01.03.2016
Broj sati: 2
Učestalost: svakodnevno
Od - do: fleksibilno
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Organizacija rada
Posebni zahtjevi: /
Kontakt osoba: Sonja Biglbauer (sonja.biglbauer@ti-si-sunce.hr)
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Rasterećenje vremena te mogućnost bavljenja projektima. Dobro uređena baza korisnika i volontera koja omogućava lakšu komunikaciju s navedenima.
Očekivani rezultati za volontere: Zadovoljstvo što su uvelike pomogli svojim angažmanom, širenje socijalne mreže, ulazak u našu bazu volontera te time otvorena mogućnost sudjelovanja u različitim projektima.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.