Gdje sam?

Pomoć odgojiteljima u odgojno-obrazovnom radu s djecom i podrška djeci s teškoćama u razvoju

 Otvaranje vrtića široj društvenoj zajednici, zadovoljstvo, korisnost i kvalitetniji rad redovnih odgojno-obrazovnih skupina ciljevi su našeg projekta. 

Prema vlastitim afinitetima i procijenjenim mogućnostima volonter može raditi kao pomagač djetetu s teškoćama u razvoju na način da će svojom prisutnošću, neposrednom igrom, komunikacijom s djetetom i odgojiteljima skupine pridonijeti neometanom provođenju odgojno-obrazovnog procesa, te podizanju razine njegove kvalitete. Djetetu s teškoćama u razvoju prema edukacijsko-savjetodavnim uputama volonter će prilagođavati zadatke, pomoći mu u aktivnostima skupine i igri.

Volonter može u vrtiću raditi i kao pomoć odgojiteljima u radu u odgojno-obrazovnoj skupini na način da se uključuje u provođenje aktivnosti skupine, te svojom brigom i pažnjom usmjerenom na djecu doprinosi podizanju razine kvalitete odgojno-obrazovnog procesa.


Broj sati volontiranja je fleksibilan prema dogovoru i mogućnostima volontera, tako da može biti i u jutarnjim i u popodnevnim satima. Poželjno je ostvariti kontinuitet u dolascima radi stalne i sustavne podrške djeci u odgojno-obrazovnim skupinama.

Organizator: Dječji vrtić "Trešnjevka"
Datum početka: 01.02.2016.
Lokacija: Badalićeva 24, Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić "Trešnjevka"
Lokacija projekta:Badalićeva 24, Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: djeca
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 19 volontera)
Datum početka: 01.02.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: volonter treba biti punoljetan
Kontakt osoba: Martina Burazer, prof. logoped
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Poboljšanje odgojno-obrazovnih rezultata rada vrtića, te edukacijsko-rehabilitacijske mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje i shvaćanje rada predškolske ustanove. Stjecanje iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju, ali i cijelom skupinom djece. Jačanje kompetencija komunikacijskih i socijalnih vještina, te razvijanje pozitivnih stavova o prihvaćanju različitosti.
Komentar organizatora: Vrtić je u mogućnosti osigurati prehranu i osvježenje. Za volontiranje u vrtiću potrebno je imati potvrdu o nekažnjavanju, potvrdu liječnika, sanitarnu knjižicu čije izdavanje sam vrtić nije u mogućnosti financirati.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.