Gdje sam?

Besplatna pomoć u učenju engleskog jezika

Projekt Besplatna pomoć u učenju Knjižnice S. S. Kranjčevića uspješno se odvija već drugu godinu zaredom. Okuplja mlade profesore koji djeci pomažu u učenju iz područja svojih struka (hrvatski jezik i književnost, matematika, fizika, informatika, razredna nastava). Posebnu skupinu korisnika ove usluge čine djeca iz socijalno depriviranih obitelji, kao posebno osjetljiva društvena skupina . S obzirom na veliki odaziv i uspješnost projekta, kao i potrebu za djelovanjem u lokalnoj zajednici prema društvu pravednosti, voljeli bismo u naš tim uključiti profesora/profesoricu ili apsolventa/apsolventicu engleskog jezika.

Organizator: Knjižnice grada Zagreba
Datum početka: 15.02.2016.
Lokacija: Knjižnica S. S. Kranjčevića, Zapoljska 1, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Knjižnice grada Zagreba
Lokacija projekta:Knjižnica S. S. Kranjčevića, Zapoljska 1, Zagreb
Ciljana skupina: djeca osnovnih i srednjih škola
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 15.02.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: u dane i sate prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Petra Dolanjski (petra.dolanjski@kgz.hr)
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Knjižnica se profilira kao ustanova koja podupire i osigurava besplatne korisničke usluge, prepoznaje potrebe unutar zajednice u kojoj djeluje, omogućuje pristup znanju i nudi pomoć u njegovom stjecanju svima, s posebnim naglaskom na djecu iz socijalno depriviranih obitelji. U svom djelovanju teži najvišim standardima projektom koji okuplja volontere obrazovane u području iz kojeg pružaju pomoć u učenju.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će imati priliku za razvoj kreativnih tehnika pri podučavanju gradiva, steći iskustvo rada s djecom koja imaju otpor prema nastavnom gradivu te motivirati ih da uče.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.