Gdje sam?

Fotodokumentacija za Knjižnicu S. S. Kranjčevića i Galeriju Prozori

Knjižnica S. S. Kranjčevića i Galerija Prozori na mjesečnoj bazi organiziraju različita događanja – akcije u zajednici, izložbe, radionice, okrugle stolove, tribine i dr. Kako u svom radu teže visokom standardu i profesionalnosti, potrebna je osoba koja bi bila zadužena za fotodokumentaciju događanja s ciljem stvaranja arhiva knjižnice i galerije, fotografija za godišnji katalog galerije, fotografija za Facebook stranicu te fotografija za komunikaciju s medijima.

Organizator: Knjižnice grada Zagreba
Datum početka: 04.02.2016.
Lokacija: Knjižnica S. S. Kranjčevića, Zapoljska 1, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Knjižnice grada Zagreba
Lokacija projekta:Knjižnica S. S. Kranjčevića, Zapoljska 1, Zagreb
Ciljana skupina: Korisnici knjižnice i posjetitelji Galerije; šira javnost.
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 04.02.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Kreativan rad (umjetnost i kultura)

Nužno je posjedovati vlastitu fotografsku opremu.
Posebni zahtjevi: Znanje o fotografiji. Prednost: student/ica novinarstva; student/ica Akademije dramskih umjetnosti, Odsjek snimanja ili Akademije likovne umjetnosti, Odsjek za animirani film i nove medije; fotograf/kinja s objavljenim radovima ili profesionalnim iskustvom.
Kontakt osoba: Petra Dolanjski
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Stvaranje arhiva knjižnice i galerije, kvalitetna fotodokumentacija događanja prilagođena standardima za objavu u medijima te na web stranci i društvenoj mreži Facebook.
Očekivani rezultati za volontere: Volonter će se upoznati s radom knjižnice i galerije, radom u zajednici, kulturno-umjetničkim projektima u koje će se moći uključiti te će biti naveden kao fotograf u svim publikacijama galerije i knjižnice te web i Facebook objavama.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.