Gdje sam?

POMOĆ U UČENJU / INSTRUKCIJE

U sklopu programa "SAVJETOVALIŠTE U ZAJEDNICI - SAVJETOVALIŠTE TREŠNJEVKA" tražimo volontere za individualnu i grupnu pomoć u učenju.

Opći cilj «Savjetovališta u zajednici» je razvijati i provoditi programe koji promiču i unapređuju razvoj i zdravlje pojedinca, obitelji i zajednice te graditi socijalno odgovornu zajednicu. Aktivnosti programa: savjetodavni rad za djecu, mlade i odrasle, pomoć u učenju za učenike, savjetovanje roditelja u odgoju djece, tečaj za buduće roditelje, seminari za razvoj partnerskih vještina, radionice, predavanja, tribine te druge aktivnosti u suradnji sa različitim ustanovama i službama u zajednici.

Trenutno tražimo volontere samo za pomoć u učenju, a u daljnjem tekstu je opis aktivnosti koje bi volonteri radili. Individualna pomoć u učenju uključuje rad s korisnikom 2 sata tjedno kroz period od 2 do 4 mjeseca. Svrha je pokazati korisniku kako bolje učiti i usvajati gradivo kako bi postigli bolji školski uspjeh. Grupna pomoć u učenju se odnosi na razvijanje strategija učenja "Kako učiti lako" i to kroz ciklus od 8 radionica koje traju 90 minuta (12 sati ukupno). Korisnici će naučiti kako se motivirati i koncentrirati na učenje, usvojit će napredne tehnike učenja i obrade nastavnog gradiva, organizaciju vremena i prostora, izradu mentalnih mapa te se nositi s ispitnim stresom.

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 01.03.2016.
Lokacija: Albaharijeva 2, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Albaharijeva 2, Zagreb
Ciljana skupina: djeca i mladi (osnovna i srednja škola)
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 01.03.2016
Datum završetka:01.07.2016
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Posebni zahtjevi: /
Kontakt osoba: Sonja Biglbauer (sonja.biglbauer@ti-si-sunce.hr)
Web stranica: /
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Uspostavljanje dobrog odnosa s volonterima i mogućnost dugotrajnije suradnje ulaskom u bazu Udruge. Zadovoljstvo korisnika te poboljšane strategije učenja i rezultati u školi.
Očekivani rezultati za volontere: Razvijanje komunikacijskih vještina kroz rad s različitim uzrastima, stjecanje iskustva podučavanja, proširivanje vidika i sklapanje novih prijateljstava te mogućnost nastavka suradnje s Udrugom i na drugim projektima.
Komentar organizatora: Prijave traju do kraja studenog, ali kako je školska godina već počela, a obaveze se gomilaju, bili bismo jako zahvalni kada biste se što prije javili i krenuli s pomaganjem! :)

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.