Gdje sam?

„MI za VAS i VI za NAS – juniori i seniori“ Podizanje kvalitete života starih i nemoćnih osoba

Podizanje kvalitete života osoba starije životne dobi u Zagrebu, poticanje zdravih životnih navika kroz pružanje Volonterskog servisa „Juniori za seniore , savjetodavnu pomoć grupe podrške, radionice, školu engleskog.

Glavni zadaci volontera biti će: nabava i dostava prehrambenih i higijenskih namirnica u kuću korisnika, pomoć u kući pri obavljanju osnovnih kućanskih poslova (kuhanje, peglanje, pospremanje…), pomoć u šetnji korisnika, šetnja kućnih ljubimaca, a po potrebi i druge aktivnosti.

Tražimo i volontere koji bi vodili radionice učenja engleskog jezika.

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 22.04.2016.
Lokacija: Albaharijeva 2, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Albaharijeva 2, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Osobe starije životne dobi
Ciljani broj volontera:18 (do sad se prijavilo 16 volontera)
Datum početka: 22.04.2016
Datum završetka:01.10.2016
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: Prema dogovoru s korisnikom
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: info@ti-si-sunce.hr
Web stranica: www.ti-si-sunce.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volontere na projektu trebamo za dvije vrste aktivnosti: 1) Pružanje pomoći osobama starije životne dobi - volonteri će se s korisnicima projekta dogovoriti koju vrstu aktivnosti, odnosno usluga koje nudimo imaju želju koristiti te dogovoriti dinamiku Osoba će moći izabrati nekoliko vrsta pomoći: pomoć pri nabavci živežnih namirnica i ostalih potrepština iz okolnih prodavaonica i ljekarni, šetnja ili samo ugodan razgovor s volonterom. 2) Tečaj engleskog jezika - volonter će držati radionice za osnovnu komunikaciju na engleskom.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: 1. Povećat će se kvaliteta života 75 osoba starije životne dobi na području grada Zagreba kroz uključivanje u aktivnosti projekta. 2. Minimalno 20 osoba starije životne dobi koristit će uslugu „Volonterskog servisa za osobe starije životne dob- juniori za seniorei“ što će utjecati na kvalitetu njihovog života. 3. Pružanjem psihološke pomoći i sudjelovanjem u 6 grupa podrške osnažit ćemo osobe starije životne dobi za kvalitetno suočavanje s različitim životnim poteškoćama. 4. Sudjelovanjem 18 osoba starije životne dobi na radionicama učenja engleskog jezika naučit će osnove sporazumijevanja na engleskom. 5. 15 korisnika uključit će se u volonterske aktivnosti naše udruge (pomoć u učenju ili rad s djecom s teškoćama u razvoju) čime će se povećati njihov aktivizam u lokalnoj zajednici. 6.15 korisnika će se uključiti u održavanje ciklusa radionica „Savjetima do zdravlja“ čime će se potaknut zdravi načini života kod osobe starije životne dobi. 7.Održavanjem radionice „U mirovini sam i što sad?“ pomoći ćemo osobama starije životne dobi da se lakše prilagode na novo razdoblje u životu. 8. Održavanjem ciklusa radionica „Suočavanje s izazovima zrele životne dobi“ unaprijedit će se socijalne vještine osoba starije životne dobi.
Očekivani rezultati za volontere: Usvojiti će te znanja i vještine koja su bitna za pomaganje osobama starije živote dobi kao i podizanje kvalitete njihovog života i prevencije socijalne izolacije i osamljenosti.
Komentar organizatora: Dinamiku volontiranja tj. susreta s korisnikom određuje volonter samostalno s obzirom na svoje vremenske mogućnosti.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.