Gdje sam?

Potrošački portal "Reklamacije.net"Udruga IME u suradnji s udrugom Open.hr i Code for Croatia pokreće novu verziju portala Reklamacije.net. Portal bi uključivao dva segmenta. Jedan je nova verzija glavnog portala na kojem bi se svakodnevno objavljivali tekstovi vezani za problematiku kvalitete proizvoda na tržištu, a drugi segment čini interaktivni dio utemeljen na Alavateli aplikaciji. Na ovom djelu portala građani će moći javno, temeljem Zakona o pravima potrošača, iznijeti svoje prigovore na kvalitetu proizvoda i usluga.

Volonteri bi obavljali sljedeće aktivnosti: rad na unosu kontakata u aplikaciju Alavateli poput kontak podataka tvrtki, ustanova i javnih tijela, prevođenje ili pisanje tekstova o korištenju portala, osmišljavanje sadržaja portala, kontaktiranje zainteresiranih javnosti radi uspostave suradnje (poduzeća, udruge, pravnici itd.), PR i marketinške aktivnosti radi postizanja prepoznatljivosti portala.

Organizator: Institut za medije za srednju i jugoistočnu Europu
Datum početka: 09.06.2016.
Lokacija: Domagojeva 2, Zageb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Institut za medije za srednju i jugoistočnu Europu
Lokacija projekta:Domagojeva 2, Zageb
Ciljana skupina: Potrošači
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 09.06.2016
Datum završetka:10.07.2016
Broj sati: 4
Učestalost: svakodnevno, tjedno
Od - do: od 10 do 14 ili 16 do 20 (moguć i rad od kuće)
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Prevođenje - strani jezici: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu, Održavanje web stranica, Programiranje
Komunikacijske vještine
Odnosi s javnošću/marketing
Pravni poslovi
Kontakt osoba: kresimir.androic@gmail.com
Web stranica: www.reklamacije.net
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Portal Reklamacije.net djeluje od 2008. godine. Neko vrijeme je djelovao u sklopu udruge No-me-kultura. U novom kontekstu izdavač će biti udruga IME. Portal je posjetilo više od 2 milijuna hrvatskih građana koji su objavili više tisuća vlastitih tekstova od kojih su mnoge prenijeli mainstream mediji.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Portal će povećati svijest o važnosti kvalitete proizvoda i usluga na tržištu. S jedne strane će imati edukativnu funkciju a s druge će izravno povezati potrošače i pravne osobe. Spomenuta interakcija će povećati razinu prava potrošača u našem društvu. Organizacija IME će putem portala povećati prepoznatljivost u društvu te pokrenuti aktivnosti vezane uz korištenje novih medijskih tehnologija radi unaprjeđenja razine demokracije u društvenom životu.
Očekivani rezultati za volontere: 1) Volonteri će naučiti raditi u aplikaciji Alaveteli koja se koristi u mnogi državama u svijetu kako bi se razne prave osobe lakše povezale s javnošću (primjer iz Hrvatske je portal www.imampravoznati.org - razvijen od Open.hr), 2) Volonteri će imati priliku sudjelovati u razvoju informativnog web portala - od osmišljavanja sadržaja, pisanja tekstova do plasiranja portala on-line, 3) Volonteri će steći iskustvo u PR aktivnostima promovirajući portal preko društvenih mreža te kontaktiranjem drugih zainteresiranih javnosti (udruga za zaštitu potrošača, pravnih osoba, javnih službi itd.)

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.