Gdje sam?

“Dosta!” dramsko-akcijsko istraživanje socijalne stigme i mobbinga kroz teatar i pokret

Projekt se bavi temom mobbinga na radnom mjestu te će u njemu sudjelovati žrtve mobbinga, oni koje ta tema privatno ili profesionalno zanima pa čak i oni koji su nekog maltretirali na radnom mjestu.

Radi se o hibridnom projektu koji objedinjuje znanstveno istraživanje s prednostima teatra kako bi sudionici aktivno i kreativno istražili temu mobbinga i istražili mogućnosti za nadilaženje ovog problema.

Projekt počinje uvodnim istraživanjem (online anketa), nastavlja se dramsko-akcijskim radionicama (4-10.9.2016) te kulminira javnim nastupom 11.9.2016.

Kako radionica završava javnim nastupom sudionika, projekt ima i snažnu aktivističku dimenziju jer ćemo nastupom ukazati javnosti na problem mobbinga te pokazati potencijalna rješenja.

Na kraju, sudionici će evaluirati proces i rezultati će se objaviti u znanstvenim ili stručnim publikacijama. 

Glavne aktivnosti projekta u kojima će volonteri dobiti priliku pomoći i steći iskustvo su:

  1. PRIPREMA: promotivne aktivnosti (dijeljenje letaka, plakata); organizacija i pomoć oko uvodnog istraživanja
  2. DRAMSKO-AKCIJSKA RADIONICA: pomoć oko organizacije i provedbe, izrada i priprema scenografije, kostima i sl.
  3. EVALUACIJA: pomoć oko provođenja intervjua ili fokus grupe

Više o projektu: https://upset.hr/hr/dosta/

Projekt je dio programa Pogonator 2016 i realiziran je u suradnji s POGON-om te sufinanciran od strane Grada Zagreba.

Organizator: UPSET - udruga za prevenciju stigmatizacije i edukaciju teatrom
Datum početka: 22.08.2016.
Lokacija: Trnjanski nasip bb (Tvornica Jedinstvo), Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): UPSET - udruga za prevenciju stigmatizacije i edukaciju teatrom
Lokacija projekta:Trnjanski nasip bb (Tvornica Jedinstvo), Zagreb
Ciljana skupina: žrtve mobbinga, studenti, profesionalci (socijalni radnici i sl.)
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 22.08.2016
Datum završetka:12.09.2016
Broj sati: 20
Učestalost: godišnje
Od - do: 18-20h
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu, Druga znanja u radu na računalu
Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Ivan Hromatko
Web stranica: upset.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Glavna aktivnost projekta su dramsko-akcijske radionice i završni nastup (4-11.9.2016). U tom periodu bi trebali volontere barem tijekom radionice (18-20h), a možda i 1h/dnevno više. Prije radionice nam je potrebno samo dijeljenje letaka i ljepljenje plakata na frekventnim lokacijama (što će se dogovoriti s volonterima - prema njihovom prebivačlištvu/boravištu). Volonteri će biti dio tima i dobiti će mogućnost učiti kako provoditi inovativno dramsko-akcijsko istraživanje koje je osmislio dr.sc. Ivan Hromatko.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: UPSET će organizacijom ove radionice dodatno razviti dramsko-akcijski model. Korisnici će dobiti priliku sudjelovati u besplatnoj edukaciji, te će dobiti priliku povećati vidljivost problema s kojim se suočavaju (mobbing na radnom mjestu).
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će naučiti raditi s osjetljivim skupinama, provoditi istraživanje, obrađivati podatke iz istraživanja, steći znanja o organizaciji, te (ukoliko žele) sudjelovati u završnom javnom nastupu i iskusiti glumu/ples i javno govorništvo.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.