Gdje sam?

4. sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju "Naše pravo na sport"

Inicijativa „Naše pravo na sport“, odnosno natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju provodi se četvrtu godinu za redom i kruna je projekta „Moje pravo na igru i sport“ koji se provodi kontinuirano od svibnja 2012. godine. Projekt „Moje pravo na igru i sport“ je sportsko-rekreativni i razvojno-kreativni program koji pruža raznolikost aktivnosti za kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji. Te aktivnosti se provode kontinuirano tijekom čitave godine, a organizacija natjecanja barem jednom godišnje je prilika gdje djeca mogu pokazati što su naučila i savladala tijekom tekuće godine.

AKTIVNOSTI I POSLOVI VOLONTERA
Mogući angažman volontera u slijedećim poslovima, raspodjela obaveza dogovarat će se na sastancima:
- pomoćni suci,
- zapisničari,
- organizatori,
- spasioci u bazenu,
- redari,
- osobni asistenti-djetetu s teškoćama u razvoju,
- sportski animator za djecu s teškoćama kada se čeka na red (likovne, kreativne i sportske aktivnosti)
- traženje donacija i sponzora
- čistači, poslužitelji/konobari
- voditelj na mikrofonu
- drugo

Osim sudjelovanja na samom natjecanju, volonteri će biti obavezni doći na nekoliko sastanka i treninga, kako bi se upoznali sa našim projektom, na sastancima će biti podijeljeni poslovi i obaveze.

Volonteri su obavezni prisustvovati na sljedećim aktivnostima:
- Obavezni sastanci su 27.10.2016. od 17 do 19 h te 03.11.2016 od 18-20:30 h.
- Natjecanje u bazenu je 05.11.2016. na bazenu Utrine, a točno vrijeme samog natjecanja biti će objavljeno.
- Natjecanje u dvorani je 06.11.2016. u jednoj od sportskih dvorana, a točno vrijeme održavanja natjecanja biti će objavljeno.

Vremensko trajanje angažmana volontera ovisi o tome u kojoj vrsti aktivnosti će sudjelovati (natjecanja u bazenu ili dvorani).

Nakon prijave preko baze VCZ-a, za dodatna pitanja javite se na e-mail ivo.anicic@ti-si-sunce.hr ili na broj mobitela 091 731 1397.

Vidimo se na prvom sastanku 27.10.2016. u 17 sati u Albaharijevoj 2, Knežija (Dvorana u sklopu Mjesnog ureda Knežija)!

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 05.11.2016.
Lokacija: Albaharijeva 2, Zagreb, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Albaharijeva 2, Zagreb, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Djeca s teškoćama u razvoju
Ciljani broj volontera:60 (do sad se prijavilo 22 volontera)
Datum početka: 05.11.2016
Datum završetka:06.11.2016
Broj sati: 7
Učestalost: svakodnevno
Od - do: Navedeno u opisu projekta
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Odnosi s javnošću/marketing
Organizacija rada
Prikupljanje sredstava
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Sport
Posebni zahtjevi: Obavezno proučiti Zakon o volonterstvu:http://www.zakon.hr/z/258/Zakon-o-volonterstvu
Kontakt osoba: Ivo Aničić - ivo.anicic@ti-si-sunce.hr
Web stranica: http://www.ti-si-sunce.hr/program/moje-pravo-na-igru-i-sport/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Sve informacije na: ivo.anicic@ti-si-sunce.hr ili na broj mobitela - 091 731 1397.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Uspješno provedeno 4. sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju "Naše pravo na igru i sport" na zadovoljstvo svih sudionika, a posebice djece s teškoćama u razvoju (natjecatelja, njihovih roditelja i volontera.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo rada sa djecom s teškoćama u razvoju kao aistenti te mogućnost nastavka dugotrajnijeg volontiranja na programu. Iskustva na različitim zadacima koji su potrebni za samo natjecanje uz vođenu organizaciju voditelja. Te mogućnost nastavka volontiranja na mnogobrojnim aktivnostima/projektima i programima u Centru "Sunce".

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.