Gdje sam?

Voditelj tečaja engleskog jezika

Dragi volonteri :)

Projekt gerontološki centar Maksimir traži voditelje stranih jezika koji bi našim članovima, osobama starije životne dobi, ali mladog duha prenijeli svoje znanje, te ih naučili novi strani jezik.

Tražimo voditelje tečaja engleskog jezika, odnosno bilo kojeg stranog jezika čije znanje želi širiti :) 


Organizator: Dom za starije Maksimir
Datum početka: 01.10.2016.
Lokacija: Aleja Antuna Augustinčića 1, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dom za starije Maksimir
Lokacija projekta:Aleja Antuna Augustinčića 1, Zagreb
Ciljana skupina: Osobe starije od 50 godina
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 01.10.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: popodnevni termin
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Lidija Dajak
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Kontakt osoba: Lidija Dajak, 099 260 1245
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Unaprjeđenje kvalitete života korisnika i članova, poticanje na zdravo i aktivno starenje, širenje svijesti o mogućnostima starije populacije.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje iskustva u predavanju i vođenju grupe, pozitivna iskustva, edukacije, itd..

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.