Gdje sam?

Radionica informacijske pismenosti za treću životnu dob

Gradska knjižnica u Zagrebu organizira besplatne radionice informacijske pismenosti za treću životnu dob na kojima korisnici uz pomoć volontera uče o osnovama rada na računalu i korištenja interneta. Time ih nastojimo uključiti u proces cjeloživotnog učenja, pružiti im uvid u suvremene informacijske tokove, pozitivno utjecati na njihovu aktivnost, učenje i pamćenje, poticati socijalizaciju i međugeneracijsko druženje i općenito poboljšati kvalitetu njihova života. Da bismo u tome uspjeli, trebamo vašu stručnu i strpljivu pomoć.
Ako ste voljni nekoliko sati tjedno utrošiti na dijeljenje svojih znanja i vještina te druženje sa starijima, javite nam se!

Organizator: Knjižnice grada Zagreba
Datum početka: 04.10.2016.
Lokacija: Gradska knjižnica, Starčevićev trg 6, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Knjižnice grada Zagreba
Lokacija projekta:Gradska knjižnica, Starčevićev trg 6, Zagreb
Ciljana skupina: osobe treće životne dobi
Ciljani broj volontera:0 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 04.10.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 10.00 - 12.00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: *
Kontakt osoba: Sara Džapo, sara.dzapo@kgz.hr
Web stranica: *
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Strpljiv i topao pristup čarobni su sastojci ovog volonterskog angažmana.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Cilj je radionice omogućiti korisnicima koji su posebno osjetljiva skupina u društvu i često slabijeg socijalnog statusa, zbog čega su neminovno isključeni iz segmenata društvenog života koji se zasniva na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji, uvid u suvremene informacijsko-komunikacijske tokove. Individualan rad uz pomoć educiranih volontera prilagođava se individualnim mogućnostima svakog pojedinca. Radionica aktivno promovira koncept cjeloživotnog učenja u neformalnom okruženju, koji pomaže stvaranju aktivne uloge pojedinca u društvu i razvijanju individualnih potencijala.
Očekivani rezultati za volontere: Kroz međugeneracijsku interakciju volonteri imaju mogućnost poboljšati svoje vještine podučavanja i komuniciranja, a zauzvrat dobiti toplinu i zahvalnost starijih sugrađana željnih novih znanja i druženja. Iskustva i uvidi u radu na ovim radionicama vrijedno su životno iskustvo u drugim životnim i radnim prilikama.
Komentar organizatora: U međuvremenu smo volontera pronašli drugim kanalima.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.