Gdje sam?

Volontiraj u bolnici!

KBC Zagreb je središnja i po mnogim medicinskim postupcima jedinstvena bolnička ustanova u Republici Hrvatskoj. „Volontiraj u bolnici“ je program koji je pokrenut na Klinici za pedijatriju KBC Zagreb kako bi se unaprijedilo socijalnopedagoško zbrinjavanje teško i kronično bolesne djece tijekom hospitalizacije i ambulantnih pregleda.

Volonteri će provoditi igru i kreativne aktivnosti za kronično i teško bolesnu djecu i njihove roditelje.


Volonteri će kroz program „Volontiraj u bolnici“ steći osnovna znanja o strukturi bolnice, specifičnostima komunikacijskih vještina u bolnici, sigurnosti i infekcijama, razvoju djeteta i specifičnostima hospitalizacije, igri u bolnici i različitim kreativnim tehnikama u radu sa hospitaliziranom djecom. Volonteri će biti uključeni u mjesečnu supervizijsku podršku kao i stalnu dodatnu edukaciju o temama koje su im potrebne kako bi se osigurao njihov profesionalni napredak.

Organizator: KBC Zagreb Klinika za pedijatriju
Datum početka: 28.11.2016.
Lokacija: Kišpatićeva 12, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): KBC Zagreb Klinika za pedijatriju
Lokacija projekta:Kišpatićeva 12, Zagreb
Ciljana skupina: hospitalizirana i teško bolesna djeca
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 14 volontera)
Datum početka: 28.11.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 9-13
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Studenti 2.i 3. godine dodiplomskog studija i studenti diplomskog studija socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, socijalnog rada, psihologije, medicine, sestrinstva i pedagogije.
Kontakt osoba: Ivanka Gregurinčić
Web stranica: www.kbc-zagreb.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Nakon prijava provest ćemo selekciju i edukaciju volontera.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: „Volontiraj u bolnici“ je program koji je pokrenut kako bi se unaprijedilo socijalno -pedagoško zbrinjavanje teško i kronično bolesne djece tijekom hospitalizacije i ambulantnih pregleda.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kroz program „Volontiraj u bolnici“ steći osnovna znanja o strukturi bolnice, specifičnostima komunikacijskih vještina u bolnici, sigurnosti i infekcijama, razvoju djeteta i specifičnostima hospitalizacije, igri u bolnici i različitim kreativnim tehnikama u radu sa hospitaliziranom djecom.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.