Gdje sam?

Tjedan solidarnosti / Vaš dar za pravu stvar

Projekt Vaš dar za pravu stvar organizira Hrvatski Crveni križ u "Tjednu solidarnosti" od 08.12. do 15.12.16.g.

Projekt Vaš dar za pravu stvar organizira se na području cijele RH i u suradnji sa Trgovačkim centrima Kaufland.

Unutar projekta prikupljaju se prehrambeni artikli u svim društvima Crvenog križa.

U trgovačkim centrima Kauflanda na definiranim lokacijama biti će postavljene košare u koje će posjetitelji moći odložiti donacije.

Aktivnosti koje očekujemo od volontera:

  • Komunikacija i animiranje kupaca na doniranje materijalnih dobara sa popisa koji se nalazi na letku.
  • Informiranje kupaca o cilju i svrsi prikupljanja donacija.
  • Dijeljenje letaka posjetiteljima.
Organizator: Hrvatski Crveni križ
Datum početka: 08.12.2016.
Lokacija: Trg. centri Kauflanda na 8 lokacija, Na području Grada Zagreba

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski Crveni križ
Lokacija projekta:Trg. centri Kauflanda na 8 lokacija, Na području Grada Zagreba
Ciljana skupina: Osobe iz socijalno ugroženih skupina
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 08.12.2016
Datum završetka:15.12.2016
Broj sati: 24
Učestalost: tjedno
Od - do: od 09 do 19h
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: tomislav.koren@hck.hr
Web stranica: www.hck.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Smjene rada organizirati će se sukladno mogučnostima volontera koji će obavljati navedenu aktivnost. Za volontiranje u projektu, volonter mora biti punoljetan.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Prikupljanje materijalnih sredstava za osobe iz socijalno ugroženih skupina.
Očekivani rezultati za volontere: Evidencija volonterskog rada, mogućnost uključivanja u ostale aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa, sukladno iskazanom interesu i sudjelovanje na edukacijama Hrvatskog Crvenog križa po dogovoru.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.