Gdje sam?

"Korak dalje" - klub za zapošljavanje mladih u riziku od socijalne isključenosti

Program "Korak dalje" usmjeren je osnaživanju, osposobljavanju i motiviranju mladih u riziku od socijalne isključenosti (mladih koji nisu u sustavu obrazovanja, osposobljavanja i koji nisu zaposleni, mladih s problemima u ponašanju ili mladih slabijih socioekonomskih prilika) za aktivno uključivanje u tržište rada.

Kroz uključivanje u program u ulozi mentora - volontera od Vas se očekuje pružanje podrške mladoj osobi (u dobi od 15 do 21 godinu) u procesu pripreme i traženja posla i to kroz kontakte "uživo" , telefonom ili e-mailom, uz mogućnost iniciranja i organizacije tematskih predavanja i radionica za korisnike kluba za zapošljavanje iz područja rada i zapošljavanja  te komunikacijskih vještina.

Za sve mentore - volontere uključene u projekt bit će organizirana uvodna edukacija s ciljem pripreme za rad s mladima kao i kontinuirana podrška stručnjaka Ambidekster kluba.

Veselimo se susretu s Vama!

Organizator: Ambidekster klub

Datum početka: 01.01.2017.

Lokacija: Prve Poljanice 6/3, Zagreb

Organizator: Ambidekster klub
Datum početka: 19.12.2016.
Lokacija: Prve Poljanice 6, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Ambidekster klub
Lokacija projekta:Prve Poljanice 6, Zagreb
Ciljana skupina: Mladi u dobi od 15 do 21 godinu u riziku od socijalne isključenosti
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 11 volontera)
Datum početka: 19.12.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: Po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Aleksandra Lera
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: U cilju ostvarivanja svrhe programa molimo da se jave zainteresirani volonteri koji su u radnom odnosu odnosno, ukoliko trenutno nisu u radnom odnosu, osobe s minimalno tri godine radnog iskustva. Aktivan i kontinuiran angažman mentora - volontera očekuje se od siječnja do lipnja 2017. godine, u trajanju od jednog sata tjedno.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kroz kontinuirani rad s mentorima volonterima korisnici kluba za zapošljavanje imat će priliku dobiti individualiziranu podršku u izradi dokumenata potrebnih za aktivno traženje posla te tijekom aktivnog istraživanja poslovnih prilika, odnosno mogućnosti nastavka školovanja i osposobljavanja. Povećanjem broja educiranih volontera omogućit će se širenje socijalne mreže i povezivanje resursa u lokalnoj zajednici što će pridonijeti osiguravanju odgovarajućeg oblika podrške korisnicima na razini organizacije.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će imati priliku steći iskustvo u radu s mladima u riziku od socijalne isključenosti, unaprijediti komunikacijske vještine, proširiti mrežu socijalnih kontakata, povećati znanja o mogućnostima zapošljavanja mladih te dobiti uvid u način rada organizacija civilnog društva. Volonteri ostvaruju mogućnost stjecanja Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, kao i Potvrde o volontiranju, sukladno odredbama Zakona o volonterstvu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.