Gdje sam?

Pomoć u obradi rezultata istraživanja u sklopu projekta "Jačanje kompetencija lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta"

U okviru projekta „Jačanje kompetencija lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta“ Savez društava Naša djeca Hrvatske provodi istraživanje metodom fokus grupa s djecom, roditeljima i stručnjacima čiji je cilj ispitati poštivanje dječjih prava te percepciju poštivanja dječjih prava u tri grada/općine. Fokus grupe se provode u okviru reevaluacije metodologije akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Već je provedeno 6 fokus grupa, a  provest će se još 3 te je potrebno prepisati zvučni zapis istih.

Opis poslova volontera: 

Savez DND će organizirati informiranje o metodi fokus grupe, te prepisivanje zvučnih zapisa razgovora sudionika fokus grupa na teme kvalitete života djece u njihovom gradu/općini, potreba roditelja, kompetencija i nadležnosti ustanova i udruga u provedbi projekata usluga za djecu u zajednici. Aktivnosti će se odvijati u planiranom periodu od 19. prosinca do 10. siječnja 2017. godine. Prijepis bi se organizirao prema dogovoru s volonterom/kom u Savezu DND Hrvatske ili kod kuće volontera/volonterke. Prilikom prijepisa volonterima će biti pružena potrebna tehnička i stručna pomoć. Savez će svakom volonteru upisati sate u volontersku knjižicu i izdati potvrdu/zahvalnicu za volontiranje te će volonterima, u vidu zahvale, pružiti priliku sudjelovanja na edukacijama vezanim uz izvaninstitucionalno obrazovanje, odgoj djece i dječje aktivnosti u slobodnom vremenu. Najaktivniji će dobiti i pismenu preporuku organizatora volontiranja.

 

Organizator: Savez društava Naša djeca Hrvatske
Datum početka: 23.12.2016.
Lokacija: Amruševa 10/ili od kuće, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Savez društava Naša djeca Hrvatske
Lokacija projekta:Amruševa 10/ili od kuće, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Djeca, roditelji, stručnjaci
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 23.12.2016
Datum završetka:31.12.2016
Broj sati: 40
Učestalost: tjedno, mjesečno
Od - do: Ovisi o dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Kontakt osoba: Iva Mandić
Web stranica: www.savez-dnd.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Najaktivniji će dobiti i pismenu preporuku organizatora volontiranja.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Želimo rezultate istraživanja učiniti dostupnim široj javnosti, djeci, roditeljima, stručnjacima koje zanima problematika dječjih prava i njihovih ostvarivanja na lokalnoj razini.
Očekivani rezultati za volontere: Savez će svakom volonteru upisati sate u volontersku knjižicu i izdati potvrdu/zahvalnicu za volontiranje te će volonterima, u vidu zahvale, pružiti priliku sudjelovanja na edukacijama vezanim uz izvaninstitucionalno obrazovanje, odgoj djece i dječje aktivnosti u slobodnom vremenu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.