Gdje sam?

"Uspješna učenica"

U sklopu posebnog programa učeničkog doma pod nazivom „Uspješna učenica“ tražimo volontere za individualnu i grupnu pomoć u učenju.

Osnovni cilj boravka učenica u učeničkom domu je uspješan završetak školovanja. Pomažući učenicama u postizanju školskog uspjeha podižemo njihovo samopouzdanje, samopoštovanje, pozitivno ih afirmiramo i motiviramo za daljni uspjeh.  Ciljevi i zadaci posebnog programa „Uspješna učenica“ su osvijestiti osobni pristup učenju, postojeću unutarnju i vanjsku motivaciju, naučiti učenice planiranju i organizaciji vremena i učenja, naučiti ih tehnikama i metodama učenja te povećati sposobnost koncentracije, pažnje i pamćenja.

Tražimo volontere koji mogu pomoći u objašnjavanju školskog gradiva iz matematike, fizike, latinskog, engleskog, njemačkog, kemije i biologije za srednju školu. Volonteri će pružati individualnu pomoć u učenju učenicama koje imaju poteškoća u svladavanju sadržaja određenih predmeta. S obzirom da učenice uče isto gradivo moguće je formirati manje grupe za učenje istog predmeta. Broj sati tjedno ovisit će o potrebama učenica i mogućnostima volontera. 


Organizator: Škola za medicinske sestre Mlinarska
Datum početka: 16.01.2017.
Lokacija: Mlinarska 34, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Škola za medicinske sestre Mlinarska
Lokacija projekta:Mlinarska 34, Zagreb
Ciljana skupina: Učenice 1. i 2. razreda srednje škole koje su smještene u učeničkom domu
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 16.01.2017
Datum završetka:16.06.2017
Broj sati: 10
Učestalost: tjedno
Od - do: Do 10 sati
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski, Njemački
Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Željka Mišetić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Broj sati volontiranja tjedno ovisit će o potrebama učenica i mogućnostima volontera.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Bolji uspjeh učenica na kraju školske godine, veća motivacija učenica za učenje, bolje planiranje i organiziranje učenja te veće samopoštovanje i samopouzdanje učenica.
Očekivani rezultati za volontere: Osjećaj zadovoljstva pri dijeljenju vlastitog znanja, stjecanje iskustva pri individualnom podučavanju, kao i podučavanju u manjim skupinama, razvijanje komunikacijskih vještina, proširivanje vidika i sklapanje novih prijateljstava.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.