Gdje sam?

Juniori za seniore - pomoć u svakodnevnim aktivnostima

Projekt je namijenjen podizanju kvalitete života osoba starije životne dobi razvijanjem međugeneracijske solidarnosti.

Zadatak volontera bi bio pomagati osobama starije životne dobi u obavljanju poslova koje oni ne mogu sami izvršiti (svakodnevne obaveze, nabavka namirnica, lijekova, obavljanje kućnih obaveza, pomoć starijim osobama u šetnji, šetanje kućnih ljubimaca ili samo ugodan razgovor..).

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 06.02.2017.
Lokacija: Knežija, Trešnjevka, Vrbani, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Knežija, Trešnjevka, Vrbani, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Osobe starije životne dobi
Ciljani broj volontera:30 (do sad se prijavilo 24 volontera)
Datum početka: 06.02.2017
Datum završetka:30.12.2017
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: Prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Barbara Sajko
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonterski rad će se odvijati u gradskoj četvrti Trešnjevka (Knežija, Vrbani, Trešnjevka)
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kroz različite aktivnosti unutar ovog projekta smanjit ćemo potrebu za institucionalnom brigom za starije i nemoćne osobe i povećati njihovo zadovoljstvo života čime preveniramo pojavu različitih psihičkih poteškoća. Također, kroz aktivnosti u projektu, kao što je međusobno druženje osoba starije životne dobi i volontera smanjujemo njihovu socijalnu isključenost, odnosno preveniramo njihovu osamljenosti. Na ovakav način bi se omogućilo pravo na dostojanstvenu starost i trajnu društvenu uključenost kroz koju potičemo njihovo cijelo životno učenje.
Očekivani rezultati za volontere: Usvojiti će znanja i vještine koje su bitne za pomaganje osobama starije životne dobi kao i podizanje kvalitete njihovog života i prevencije socijalne izolacije i usamljenosti.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.