Gdje sam?

Individualna pomoć u učenju

Na projektu Lokalni volonterski centar Zaprešić, u sklopu projektne aktivnosti ''Pomoć u učenju'' volonter pruža individualnu pomoć u učenju učeniku osnovne škole. Volonter pomaže u svladavanju gradiva iz različitih predmeta, ovisno o potrebama pojedinog djeteta. Pomaže u pripremama za usmene i pismene ispite te pokazuje djetetu nove metode i tehnike učenja.

Osim susreta s djetetom, obvezni su kontakti s koordinatorom volontera najmanje jednom mjesečno radi razmjene informacija i rješavanja poteškoća na koje volonter eventualno naiđe tijekom volontiranja. 

Očekivani angažman volontera je jedan sat tjedno.

Organizator: Centar za mladež Zaprešić
Datum početka: 30.01.2017.
Lokacija: Matije Gupca 4, Zaprešić

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za mladež Zaprešić
Lokacija projekta:Matije Gupca 4, Zaprešić
Ciljana skupina: Učenici osnovne škole
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 30.01.2017
Datum završetka:30.06.2017
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Podučavanje

Pružanje pomoći u učenju
Kontakt osoba: Ružica Skopljak Masier
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Individualna pomoć u učenju odvija se u domu djeteta ili u prostoru škole.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Korisnici će imati priliku postići bolji školski uspjeh na kraju školske godine te usvojiti nova znanja i vještine. Organizacija će dobiti veći broj korisnika i volontera te će imati priliku osigurati dodatnu pomoć i podršku članovima svoje zajednice.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će steći nova znanja, vještine i iskustvo kroz rad s djecom te sudjelovanjem u radu udruge. Ukoliko se pokaže veći interes omogućit će im se supervizija i dodatne edukacije.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.