Gdje sam?

Mentorski program za mlade

Udruga Pragma traži volontere između 22-30 godina, studente ili magistre primarno „pomagačkih“ struka odnosno društveno-humanističkih znanosti koji su voljni svoje vrijeme izdvojiti u neformalnom druženju s mladima, u okviru mentorskog programa za mlade. S obzirom da se radi o osjetljivoj skupini osoba, tražimo etične, odgovorne volontere koji posjeduju dobre komunikacijske vještine i pokazuju razumijevanje za osjećaje i ponašanje mladih.

Mentor je osoba koja ima više iskustva, znanja i vještina te ih je voljna podijeliti s mladom osobom kako bi ju motivirala na ostvarenje vlastitih ciljeva. Mentor s mladom osobom provodi nekoliko sati mjesečno (jednom tjedno) u ukupnom trajanju do godine dana, a sadržaj susreta oblikuju mentor i mentorirana osoba zajedno: to može biti razgovor, aktivnosti slobodnog vremena, pomoć u učenju, u organizaciji vremena itd.

Mentorima je osigurana stalna podrška zaposlenika Pragme kroz početnu edukaciju, redovitu komunikaciju i mjesečne sastanke mentora.

Mentorski program Pragma provodi kao jednu od aktivnosti programa usmjerenih mladima koji ostvaruju loš školski uspjeh, u riziku su da ispadnu iz sustava obrazovanja ili su iz njega već ispali, iščekuju (prvo) zaposlenje ili iskazuju emocionalne i druge teškoće koje im ometaju svakodnevno funkcioniranje. Mentorski programi su se u radu s tom skupinom mladih pokazali kao vrlo efikasna dodatna nestručna podrška, pored redovne podrške obitelji, prijatelja i stručnjaka.

Molimo da uz prijavu na volontiranje priložite svoj kratak životopis i motivacijsko pismo. Nakon zaprimljene prijave putem Volonterskog centra Zagreb, dogovara se inicijalni razgovor u Pragmi.

Organizator: Pragma
Datum početka: 01.03.2017.
Lokacija: Pragma, Teslina 13, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Pragma
Lokacija projekta:Pragma, Teslina 13, Zagreb
Ciljana skupina: učenici u srednjoškolskom obrazovanju, mladi koji se ne nalaze u sustavu obrazovanja i/ili zaposlenja (dob: 15-22 godine)
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 01.03.2017
Datum završetka:31.12.2017
Broj sati: 10
Učestalost: tjedno, mjesečno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Kontakt osoba: Jelena Adamlje
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Ukoliko volonteri iskazuju pozitivne stavove, eksperimentiraju, povremeno ili redovito konzumiraju sredstva ovisnosti, ne mogu sudjelovati u ovom programu. Za sklapanje ugovora o volontiranju potrebno je (u dogovoru s Pragmom) dostaviti potvrdu o psihofizičkom zdravlju i potvrdu o nevođenju kaznenog postupka.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Mentorski program omogućuje mladima dobivanje podrške za svoje svakodnevne izazove i teškoće, učvršćivanje samopouzdanja, postavljanje osobnih ciljeva i planiranje budućnosti, istraživanje i razvoj vlastitih interesa, uspješniju prilagodbu na školsku sredinu, postizanje boljih rezultata u obrazovanju i međuljudskim odnosima te pomoć u preuzimanju odgovornosti. Ukratko, uz pomoć mentora, lakše premošćuju razdoblje djetinjstva u razdoblje odraslosti, što je često popraćeno strahom, tjeskobom i emotivnim turbulencijama. Svojim sudjelovanjem u mentorskom programu, mentori doprinose razvoju socijalnih usluga usmjerenih mladima, povećanju njihove kvalitete života, međugeneracijskom povezivanju i razvoju civilnog društva u lokalnoj zajednici. Pragmi pomažu unaprijediti kvalitetu rada svojim osobnim vještinama, znanjima i sposobnostima.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri-mentori imaju priliku razviti svoje komunikacijske,socijalne vještine i vještine rada s mladima, kreativne sposobnosti, organizaciju vremena, altruizam, društvenu odgovornost i etičnost.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.