Gdje sam?

Program podrške maligno oboljelim i starijim i nemoćnim osobama

 

Kroz projekte Staro zlato za nove poticaje i Podrška maligno oboljelim osobama omogućit ćemo uključenje osoba s područja Grada Zagreba u određene aktivnosti zajednice te zadovoljiti njihove potrebe za smislenošću vlastitog vremena i očuvanjem funkcionalne sposobnosti.

Cilj projekta je uljepšati svakodnevnicu maligno oboljelim te starijim i nemoćnim osobama koje su težeg socijalnog statusa te im kroz podršku suradnika, partnera i volontera omogućiti lakše nošenje sa težim životnim periodom.

Volonterske aktivnosti uključivale bi:
kontakt sa maligno oboljelim te starijim i nemoćnim osobama, što bi se odnosilo na posjet korisnicima, čitanje priča uz razgovor sa korisnicima kojima je potreban socijalni kontakt i povremena šetnja.
- nekim korisnicima koji se otežano kreću donijeli bi se potrebni lijekovi.
- također, tražimo volontere koji bi bili u mogućnosti prevesti osobu do bolnice na terapiju (nadoknadili bismo osnovne troškove benzina). Vožnja korisnika nije uvjet za volontiranje na ostalim aktivnostima.
- dobro došli su volonteri sa znanjem sviranja instrumenta (koji bi koristili u posjeti maligno oboljeloj djeci).

Kroz ovaj projekt očekujemo omogućiti našim korisnicima daljnju podršku u podizanju kvalitete života te postupak ozdravljenja i/ili lakše funkcioniranje kroz teško životno razdoblje.

Na projekt se mogu prijaviti sve osobe koje su senzibilizirane ili imaju želju dodatno se educirati za rad sa maligno oboljelim i starijim i nemoćnim osobama. Volonteri mogu biti pomagačkih zanimanja kao što su studenti i diplomirani socijalni radnici, socijalni pedagozi, pedagozi, psiholozi, rehabilitatori, defektolozi, nutricionisti, sociolozi, volonteri zanimanja iz područja zdravstva i ostale osobe koje su voljne dati svoj doprinos u provedbi navedenih projekata

Organizator: Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Datum početka: 15.02.2017.
Lokacija: Kombolova 13, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Lokacija projekta:Kombolova 13, Zagreb
Ciljana skupina: maligno oboljele, starije i nemoćne osobe
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 20 volontera)
Datum početka: 15.02.2017
Datum završetka:30.12.2017
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru, 1-2 sata
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu
Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Prijevoz (posjedovanje vozačke dozvole)
Kontakt osoba: Ramona Rafajec
Web stranica: www.krugovi.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Maligno oboljele osobe svih dobnih skupina naši su korisnici kojima je radi otežanog psiho-socijalnog statusa potrebna pomoć. Pomoć kroz druženje, komunikaciju; stvaranje osjećaja bliskosti, prisutnosti i bitnosti. Bolja organizacija vremena i kvalitetno popunjavanje dana za socijalno isključene.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će imati priliku proći edukaciju te supervizije sa educiranim supervizorima i gestalt terapeutima. Volonteri će kroz sudjelovanje na projektu steći određena znanja kako pristupiti maligno oboljelim osobama i ta iskustva moći implementirati kroz svoj studij/ili rad.
Komentar organizatora: Potreba nam je povećana za nutricionistom koji bi maligno oboljelima mogao pružati savjete o prehrani te potreba za osobu koja bi mogla uz naknadu troškova prijevoza, volonterski povremeno prevesti maligno oboljele na terapiju (uz posjedovanje automobila).

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.