Gdje sam?

Pomoć u obradi rezultata istraživanja u sklopu projekta "Jačanje kompetencija lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta"

U okviru projekta „Jačanje kompetencija lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta“ Savez društava Naša djeca Hrvatske provodi istraživanje metodom fokus grupa s djecom, roditeljima i stručnjacima čiji je cilj ispitati poštivanje dječjih prava te percepciju poštivanja dječjih prava u tri grada/općine. Fokus grupe se provode u okviru reevaluacije metodologije akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Već je provedeno 15 fokus grupa, te je potrebno prepisati zvučni zapis još 2 fokus grupe.

Opis poslova volontera:
Savez DND će organizirati informiranje o metodi fokus grupe, te prepisivanje zvučnih zapisa razgovora sudionika fokus grupa na teme kvalitete života djece u njihovom gradu/općini, potreba roditelja, kompetencija i nadležnosti ustanova i udruga u provedbi projekata usluga za djecu u zajednici. Aktivnosti će se odvijati u planiranom periodu od 20. veljače do 10. ožujka 2017. godine. Prijepis bi se organizirao prema dogovoru s volonterom/kom u Savezu DND Hrvatske ili kod kuće volontera/volonterke. Prilikom prijepisa volonterima će biti pružena potrebna tehnička i stručna pomoć. Savez će svakom volonteru upisati sate u volontersku knjižicu i izdati potvrdu/zahvalnicu za volontiranje te će volonterima, u vidu zahvale, pružiti priliku sudjelovanja na edukacijama vezanim uz izvaninstitucionalno obrazovanje, odgoj djece i dječje aktivnosti u slobodnom vremenu. Najaktivniji će dobiti i pismenu preporuku organizatora volontiranja.

Organizator: Savez društava Naša djeca Hrvatske
Datum početka: 20.02.2017.
Lokacija: Amruševa 10/4 ili od kuće, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Savez društava Naša djeca Hrvatske
Lokacija projekta:Amruševa 10/4 ili od kuće, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca, roditelji, stručnjaci
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 20.02.2017
Datum završetka:10.03.2017
Broj sati: 30
Učestalost: svakodnevno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Iva Mandić
Web stranica: www.savez-dnd.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Najaktivniji će dobiti i pismenu preporuku organizatora volontiranja.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Želimo rezultate istraživanja učiniti dostupnim široj javnosti, djeci, roditeljima, stručnjacima koje zanima problematika dječjih prava i njihovih ostvarivanja na lokalnoj razini.
Očekivani rezultati za volontere: Savez će svakom volonteru upisati volonterske sate/izdati potvrdu o volontiranju te (ako bude interesa) pružiti priliku sudjelovanja na edukacijama vezanim uz izvaninstitucionalno obrazovanje, odgoj djece i dječje aktivnosti u slobodnom vremenu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.