Gdje sam?

Pomoć i podrška odgojiteljima u redovnom odgojno-obrazovnom radu s djecom

Doprinos kvalitetnijem radu redovnih odgojno-obrazovnih skupina i otvaranjem vrtića društvenoj zajednici na obostrano zadovoljstvo i korist ciljevi su našeg projekta. 

Prema procjenjenim mogućnostima volonter može raditi kao pomoć odgojiteljima u odgojno -obrazovnim skupinama na način da će svojom prisutnošću, neposrednom igrom, komunikacijom s djecom i grupnim odgojiteljima pridonijeti kvalitetnijem provođenju odgojno-obrazovnog procesa. Djeci s posebnim potrebama volonter može prema savjetodavnim uputama prilagođavati zadatke, pomagati im u aktivnostima skupine i biti interaktivni suigrač. 

Volonter svojim kontinuiranim radom u skupini, brigom i pažnjom usmjerenom na djecu, uključivanjem u redovan rad odgojitelja, doprinosi podizanju kompetencija svih uključenih sudionika. 

Organizator: Dječji vrtić "Trešnjevka"
Datum početka: 20.03.2017.
Lokacija: Badalićeva 24, Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić "Trešnjevka"
Lokacija projekta:Badalićeva 24, Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: djeca
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 20.03.2017
Datum završetka:31.12.2017
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: od 8.00h do 16.00h
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: sanitarna knjižica, potvrda o nekažnjavanju
Kontakt osoba: Martina Burazer, prof. logoped
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Vrtić je u mogućnosti osigurati prehranu i osvježenje. Za volontiranje u vrtiću potrebno je imati potvrdu o nekažnjavanju, potvrdu liječnika i sanitarnu knjižicu.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Poboljšanje odgojno-obrazovnih rezultata rada vrtića, te edukacijsko-rehabilitacijskih mogućnosti za djecu s posebnim potrebama.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje i shvaćanje rada predškolske ustanove. Stjecanje iskustva u radu sa skupinom djece, ali i s djecom s posebnim potrebama. Jačanje kompetencija komunikacijskih i socijalnih vještina, te razvijanje pozitivnih stavova o prihvaćanju različitosti.
Komentar organizatora: Broj sati volontiranja je fleksibilan prema dogovoru i mogućnostima volontera tako da može biti i u jutarnjim i u popodnevnim satima. Poželjno je ostvariti kontinuitet u dolascima radi stalne i sustavne podrške djeci u odgojno-obrazovnim skupinama.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.