Gdje sam?

PRAVNO i EKONOMSKO SAVJETOVALIŠTE ZA STARIJE OSOBE

Dragi volonteri!

Zaklade proširuje svoje aktivnosti i usluge za starije sugrađane te smo otvorili novi Edukativno - istraživački centar za podizanje kvalitete života starijih osoba u Zvonimirovoj 17.

Kao nadogradnja naših dosadašnjih aktivnosti ovaj Edukativno - istraživački centar obuhvatit će i Savjetovalište za starije osobe koje uključuje pružanje psihosocijalnih i financijsko-pravnih usluga te Razvojni centar za osnaživanje prava starijih osoba.

Tražimo više volontera, pravnike i ekonomiste koji bi bili voljni volontirati do dva sata tjedno ili po dogovoru i pružiti podršku u vidu pravnih i ekonomskih savjeta našim korisnicima.

Iako su starije osobe ravnopravne u svojim pravima i slobodama sa svakim drugim građaninom, one se u odnosu na druge nalaze u neravnopravnom položaju kada je riječ o uživanju svojih prava. Istraživanje o pravima osoba starije životne dobi u Gradu Zagrebu (Spajić-Vrkaš, Vrban, Rusac, 2014.) pokazuje da više od ¾ ispitanika ne poznaje koja posebna prava im pripadaju kao starijim osobama.

Organizator: Zaklada Zajednički put
Datum početka: 03.04.2017.
Lokacija: Zvonimirova 17/II.kat, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Zaklada Zajednički put
Lokacija projekta:Zvonimirova 17/II.kat, Zagreb
Ciljana skupina: Osobe starije životne dobi
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 03.04.2017
Datum završetka:01.07.2017
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno, mjesečno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Financije i računovodstvo
Pravni poslovi
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Marta Šafar
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Kontakt: Zvonimirova 17/IIkat tel.: 016539946 mail: zvonimirova17@zajednickiput.hr
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Očekuje se da će korisnici ovog tipa savjetovanja biti osnaženi u vidu zaštite svojih prava, zastupanja samih sebe u potraživanju svojih prava i dobiti uvid i savjete za bolje upravljanje vlastitim financijskim resursima kako bi što kvalitetnije planirali i uživali u svojoj zasluženoj mirovini.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će u svom radu imati priliku osvjestiti i blagodati rada sa starijim osobama u kojem vaš prijenos znanja, savjeta i iskustva nikada nije jednostran. Volonteri će steći iskustvo u radu sa starijim osobama te će imati će prilike sudjelovati u edukacijama za volontere zaklade.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.