Gdje sam?

Ljeto s volonterima

Centar za rehabilitaciju Fortica je ustanova u kojoj je smješteno 55 korisnika. Radi se o korisnicima koji su nepokretni, nemaju razvijen govor, imaju teža i teška intelektualna oštećenja. Većina korisnika ima ograničene socijalne kontakte i deficit roditeljske ljubavi.

Volonteri će biti uključeni u strukturirane zajednička druženja i različite kreativne aktivnosti s korisnicima uz vođenje stručnog tima ustanove. Uz navedeno volonteri će biti educirani za volonterski rad u ustanovi i moći će unaprijediti svoja stručna znanja kroz iskustveno učenje. Ustanova je smještena uz more, te ima zasebnu plažu, stoga volonterima nudimo smještaj i hranu (tri obroka dnevno), te slobodno vrijeme.

Program će se odvijati u dvije grupe po 5 volontera prema navedenom rasporedu:
od 10.07.2017. god. - 21.07.2017.god
od 24.07. 2017. god. - 04.08.2017.god

Prijaviti se možete putem Volonterskog centra Zagreb, a selekcija kandidata će se vršiti nakon prikupljenog dovoljnog broja volonterskih prijava. Prednost će imati studenti viših godina studija.

Organizator: Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica
Datum početka: 10.07.2017.
Lokacija: Obala kralja Tomislava 1, Kraljevica

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica
Lokacija projekta:Obala kralja Tomislava 1, Kraljevica
Ciljana skupina: Djeca i odrasle osobe s invaliditetom (višestruka tjelesna i intelektualna oštećenja)
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 10.07.2017
Datum završetka:04.08.2017
Broj sati: 8
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 07:00 - 11:00 i od 15:00 - 19:00
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Motiviranost za rad s djecom s teškoćama
Kontakt osoba: Maja Ferenčina
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Važno je da prijavljeni volonteri imaju visoku motivaciju te da nemaju predrasude prema djeci sa teškoćama.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Dinamično i aktivno ljeto i niz kreativnih aktivnosti sa studentima.
Očekivani rezultati za volontere: Nova znanja i vještine te upoznavanje djece s teškoćama

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.