Gdje sam?

Dizajn promotivnog materijala

Pozivamo volontere koji imaju potrebna iskustva i znanja u pružanju usluga grafičkog dizajna i pripreme za tisak promotivnih materijala. Prednost imaju osobe koje studiraju ili su završile grafički dizajn i koje imaju iskustva u traženim poslovima.

Poslovi grafičkog dizajna i pripreme za tisak uključuju izradu i pripremu: plakata, letaka, vizitki, brošure i dr. vezano za pojedine aktivnosti u sklopu projekata koje provodi Centar Sunce.

Potrebni dokumenti prilikom prijave volontera - Životopis

Prvi projekt će uključivati angažman za promoviranje Dana otvorenih vrata udruga, više info na: https://www.ti-si-sunce.hr/vijesti/besplatne-radionice-u-sklopu-dana-otvorenih-vrata-udruga-2017-.

Želimo angažirati stručnjaka/kinju koji/a ima iskustvo u grafičkom dizajnu i pripremi za tisak, za potrebe dizajna različitih promotivnih materijala u sklopu pojednih projekta koje provodi Centar Sunce: www.ti-si-sunce.hr.

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 13.05.2017.
Lokacija: Albaharijeva 2, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Albaharijeva 2, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca, mladi, roditelji i seniori
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 13.05.2017
Datum završetka:31.10.2017
Broj sati: 10
Učestalost: mjesečno
Od - do: Prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Dizajn: Grafički dizajn
Kontakt osoba: info@ti-si-sunce.hr; Božica Križanić - 092/1710-140
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Prvi angažman će uključiti plakat za SENIORijadu 50+ i druge aktivnosti u sklopu Dana otvorenih vrata udruga, više informacija na: http://www.ti-si-sunce.hr/vijesti/besplatne-radionice-u-sklopu-dana-otvorenih-vrata-udruga-2017-
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Izrađeni letci, brošure, plakati i drugi promotivni materijal za pojedine projekte aktivnosti koji će zainteresirati velik broj korisnika.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo rada u multidisciplinarnom timu, mogućnost uključivanja u pojedine projekte aktivnosti i nastavak volontiranja na drugim volonterskim mjestima prema vlastitim interesima.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.