Gdje sam?

Communications officer asistent

U potrazi smo za volonterom sa odličnim komunikacijskim vještinama kako bi nam pomogao u komunikaciji sa javnosti, tražiteljima azila i medijima.

Volontiranje će se odvijati u uredu JRS-a koji se nalazi u Prihvatilištu za tražitelje azila te će volonteri svakodnevno biti u direktnom kontatku s tražiteljima. Također, očekuje se da će isti svojim radom i prisutstvom poticati interkulturalno razumijevanje, toleranciju i kulturu susreta.

  • Osmišljavanje raising awareness kampanja
  • Rad na “Stazama”-prvim izbjegličkim novinama
  • Sudjelovanje u mjesečnim radio emisijama
  • Organizacija evenata, konferencija, javnih akcija
  • Korenspodencija s predstavnicima medija i drugim dionicima
  • Prevođenje
  • Kreiranje različih sadržaja, pisanje

·    

Organizator: Isusovačka služba za izbjeglice - JRS
Datum početka: 29.08.2017.
Lokacija: Sarajevska 41, Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Isusovačka služba za izbjeglice - JRS
Lokacija projekta:Sarajevska 41, Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: šira javnost i izbjeglice
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 29.08.2017
Datum završetka:25.12.2017
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 14-16
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Odnosi s javnošću/marketing
Kontakt osoba: Kristina Samardžić
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Volonteri su odgovorni ravnopravno pristupati svakoj izbjeglici s kojom će se susreti prilikom izvršavanja svojih aktivnosti. Volontira se 2 puta tjedno po dva sata u dogovoru sa koordinatorom volontiranja.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Volonter će svojim znanjem, kreativnošću i komunikacijskim vještinama doprinijeti odnosima s javnošću udruge u kojoj volontiranju s ciljem podizanje razine svijesti o pravima i položaju izbjeglica u RH te nadogradnje same vidljivosti udruge. Volonteri će svojim radom poticati interkulturalno razumijevanje, toleranciju i kulturu susreta.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kroz interkulturalno okruženje i redakciju „Staza“moći nadograđivati svoja novinarska znanja.Razvijati će kreativne i komunikacije vještine. Razvijati će organizacijske vještine kroz pripremu i organizaciju eventa, konferencija i javnih akcija

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.