Gdje sam?

POMOĆ U UČENJU

U sklopu programa "Sigurnost obiteljskog doma za svako dijete" kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku tražimo volontere za individualnu pomoć u učenju.

Cilj programa je razviti mrežu usluga u zajednici koje će doprinijeti prevenciji institucionalizacije djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi kroz promicanje udomiteljstva i razvoj servisa podrške udomiteljskim obiteljima. Program je usmjeren na provedbu aktivnosti za povećanje broja udomitelja i udomljene djece u riziku za razvoj problema u ponašanju, kroz medijsku kampanju, edukacije i servis podrške za udomitelje, kvalitetne i lako dostupne udomiteljima.

Trenutno tražimo volontere samo za pomoć u učenju.

Individualna pomoć u učenju uključuje rad s učenikom minimalno jednom tjedno kroz period od 3 mjeseca. Svrha je pokazati učeniku strategije i tehnike kako bolje učiti i usvajati gradivo te tako postići i bolji školski uspjeh. Volonteri će proći edukaciju koja će im pomoći u radu s učenicima.

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 18.09.2017.
Lokacija: Albaharijeva 2., Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Albaharijeva 2., Zagreb
Ciljana skupina: Djeca osnovnoškolske dobi
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 8 volontera)
Datum početka: 18.09.2017
Datum završetka:31.12.2017
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: Po dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika
Komunikacijske vještine
Podučavanje
Posebni zahtjevi: /
Kontakt osoba: Barbara Sajko
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Tražimo odgovorne i pouzdane volontere na koje možemo računati u periodu od 18. 09. do 31. 12. 2017. godine.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Učenici će savladati strategije i tehnike koje im mogu pomoći u učenju i postizanju boljeg školskog uspjeha.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će steći vrijedno iskustvo rada s djecom i mladima, proširiti svoju društvenu mrežu upoznavajući se s ostalim volonterima te ovim putem dobiti priliku upoznati se bolje s radom naše udruge i po potrebi i želji se uključiti i u neke druge programe.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.