Gdje sam?

Asistencija u integraciji osoba s međunarodnom zaštitom

Isusovačka služba za izbjeglice provodi aktivnosti kojima doprinosi podizanju kvalitete života osobama kojima je odobren neki oblik međunarodne zaštite.

U sklopu ovog projekta asistiranja i pružanja potpore pri integraciji azilanta, volonteri će proći kroz dvije faze:

  • Za početak volontirati će u Prihvatilištu za tražitelje azila kako bi se upoznali sa tražiteljima azila i s radom u prihvatilištu.
    Uz potporu JRS radnika, volonteri će sudjelovati u dječjoj radionici, kompjuterskoj radionici i interkulturalnim radionicama.
  • Nakon što volonteri upoznaju ovo područje rada, usmjeriti će se na integraciju osoba koje se dobile međunardonu zaštitu. Volonteri će obilaziti obitelji koje su dobile pravo na stan te kreću stvarati život u Hrvatskoj.

Uz same posjete obitelji, volonteri će biti u ulozi pratitelja te će pružati potporu prilikom odlaska na HZZ, izrade pokaza i posjeti birokrtskih institucija.

Nadalje, volonteri će osobama s međunarodnom zaštitom pomoći u pisanju životopisa, traženju posla kao i pružati im pomoć u savladavanju hrvatskoj jezika.

Organizator: Isusovačka služba za izbjeglice - JRS
Datum početka: 01.10.2017.
Lokacija: zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Isusovačka služba za izbjeglice - JRS
Lokacija projekta:zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Osobe pod međunarodnom zaštitom
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 15 volontera)
Datum početka: 01.10.2017
Datum završetka:30.12.2017
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru i potrebi
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Prevođenje - strani jezici: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Ana Marković
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Volonteri su odgovorni ravnopravno pristupati svakoj izbjeglici s kojom će se susreti prilikom izvršavanja svojih aktivnosti.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pomoć u provođenju aktivnosti te podizanje kvalitete života osoba pod međunarodnom zaštitom.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će se upoznati sa sustavom azila, pravima osobama pod međunarodnom zaštitom kao i različitim kulutarama i tradicijama. Također, sudjelovat će u intekulturalnim susretima te će pomoći azilantima u jačanju njihove socijalne mreže.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.