Gdje sam?

Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi

U okviru projekta "Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi" Udruženje "Djeca prva" organizira i provodi grupni savjetodavni rad za roditelje kojima je od strane nadležnog Centra za socijalnu skrb izrečene neka od mjera obiteljsko-pravne zaštite.

Cilj grupnog savjetodavnog rada je osnaživanje osobnih i roditeljskih resursa korisnika.

Obzirom da određeni broj roditelja nema kome ostaviti djecu na čuvanje dok su prisutni u grupi za roditelje, Udruga im omogućava zbrinjavanje djece u svojoj igraonici.

Osnovna odgovornost volontera bila bi zbrinjavanje djece roditelja koji su prisutni na grupnom radu (volonter je prisutan s djecom u igraonici, pazi na djecu, usmjerava ih u aktivnostima te se i sam uključuje u različite igrovne aktivnosti s djecom ili društvene igre). Obično je prisutno oko 4-8 djece, starosti od 3-14 godina.

Organizator: Udruga Djeca prva
Datum početka: 18.10.2017.
Lokacija: Hrvatskog proljeća 34/II (Dubrava), 10000 Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Djeca prva
Lokacija projekta:Hrvatskog proljeća 34/II (Dubrava), 10000 Zagreb
Ciljana skupina: djeca predškolske i osnovnoškolske dobi
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 18.10.2017
Datum završetka:31.12.2017
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: srijeda, od 17,30 - 20,30 h
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: student/ica društveno humanističkih zananosti, ali nije uvjet
Kontakt osoba: Sonja Vukadinović
Web stranica: www.djeca-prva.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonteru/ki je kontinuirano osigurana mentorska podrška od strane stručnjaka Udruge i koordinatora volontera. Prije sudjelovanja u direktnom radu s korisnicima volonter/ka će biti upoznat sa svrhom, ciljevima i metodama rada projekta. Ukratko će mu biti predstavljena dosadašnja iskustva iz prakse i način na koji će se nositi s eventualnim neočekivanim situacijama u radu s djecom.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pridonijeti kvaliteti provedbe projekta "Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi" koji se provodi s ciljem unaprjeđenja socijalne i obiteljsko-pravne zaštite prava i interesa djece, na području Grada Zagreba.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje iskustva u radu s djecom, razvijanje profesionalnih kompetencija (studenti društveno humanističkih znanosti), stručna podrška volonterima, mogućnost korištenja stručnom literaturom koju Udruga posjeduje.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.