Gdje sam?

Volontiranjem do promjene - Mladi mirotvorci

Udruga Kolajna ljubavi traži volontere za djelovanje na projektu Mladi mirotvorci. 

Projekt Mladi mirotvorci kroz prevencijske i aktivističke radionice prevenira nasilju među djecom iz alternativne skrbi na području Zagreba. Zadatak udruge i volontera biti će poticanje korisnika na aktivizam i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice, gdje će oni postati nosioci pozitivnih društvenih promjena.

Volonteri će kroz Tečaj za volontere tjedno se sastajati i kroz interaktvine radionice usvajati znanja o radu s djecom iz alternativne skrbi, organiziranju akcija i pokretanju projekta, fundreisingu, senzbiliziranju javnosti za probleme djece u potrebi te medijskoj promidžbi.

Primarno će volonteri sudjelovati u osmišljanju i provođenju prevencijskih i aktivističkih radionica uz mentorstvo članova udruge koje će se provoditi 2 puta mjesečno. Imati će prilike osobno se uključiti  te s kornisnicima učiti i pisati domaću zadaću u sklopu projekta"Volonteri prijatelji" Sudjelovati će i u event menadžmentu dobrotvornih akcija i kulturnih manifestacija te prikupljanja pomoći (donacija) za potrebite.

Organizator: Udruga "Kolajna ljubavi
Datum početka: 27.10.2017.
Lokacija: Partnerski domovi u Zagrebu, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga "Kolajna ljubavi
Lokacija projekta:Partnerski domovi u Zagrebu, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Djeca i mladi iz alternativne skrbi
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 27.10.2017
Datum završetka:20.12.2017
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: predvečer
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Kontakt osoba: Ivana Marasović
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Potrebna je empatija i strpljenje u radu s djecom i mladima iz alternativne skrbi.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: U projektu se teži smanjenju stopa nasilja među djecom i mladima koji su korisnici alternativne skrbi. Želja nam je educirati volontere za rad s ovom ranjivom skupinom te senzibilirati javnost za njihove potrebe.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će steći pedagoške vještine o radu s djecom iz alternativne skrbi, poremećajima u ponašanju i devijantnosti. Steći će iskustvo u organiziranju akcija, pisanju i provođenju projekta, osmišljavanju radionica, fundreisingu, kreiranju medijskog sadržaja i marketingu putem društvenih medija i weba. Volonteri će imati priliku sudjelovati u obilaženju osnovnih škola i promovirati uz ovaj i druge projekte udruge. Volonteri su dobrodošli sudjelovati i u drugim projektima i akcijama udruge Kolajne ljubavi te tako dodatno proširiti svoja znanja.
Komentar organizatora: Sudjelovanje na projektu podrazumjeva tjedni angažman u trajanju od 2 sata, najčešće vikendom.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.