Gdje sam?

Volonter u dječjem vrtiću

Cilj projekta jest uključivanje volontera u neposredan rad u odgojnim skupinama kako bi pomagali djeci s lakšim teškoćama u razvoju.

Volonteri će razvijati interakcijske odnose kroz koje će djeca stjecati sigurnost i samopouzdanje, osjećaj napredovanja i uspjeha te razvijati pozitivnu sliku o sebi. 

Dođite u "Trnoružicu", veselite se i igrajte s nama!

Organizator: Dječji vrtić Trnoružica
Datum početka: 10.11.2017.
Lokacija: Rusanova 11, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić Trnoružica
Lokacija projekta:Rusanova 11, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Djeca predškolske dobi
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 10.11.2017
Datum završetka:31.12.2017
Broj sati: 3
Učestalost: svakodnevno, tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Posebni zahtjevi: Sanitarna knjižica
Kontakt osoba: Andreja Cerinski, pedagoginja
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Glavni preduvjet za uključivanje u projekt jest pozitivna motivacija za rad s djecom najmlađe dobi te dobre komunikacijske vještine.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pomoć odgojiteljima u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu, naročito s djecom s posebnim potrebama.
Očekivani rezultati za volontere: Sudjelujući u provođenju odgojno-obrazovnog rada u vrtiću, volonteri će imati priliku stjecati nova iskustva u radu s djecom, razvijati komunikacijske vještine, stjecati nova poznanstva, stručno se usavršavati.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.