Gdje sam?

Logoped u vrtiću

Dječji vrtić Čaroba šuma, Buzin, Zagreb, traži studenta ili studenticu volontera logopeda koji bi pomagao djetetu s govornim teškoćama prema preporuci logopeda-vanjskog suradnika.

Volontiranje bi se odvijalo po sat vremena dnevno, onoliko dana u tjednu koliko je volonter slobodan izdvojiti.


Na ovaj način studenti logopedije imaju priliku stjecati stručno iskustvo već u tijeku studiranja te time postati konkurentniji prilikom zapošljavanja nakon završenog studija.

Organizator: DJEČJI VRTIĆ ČAROBNA ŠUMA
Datum početka: 13.01.2018.
Lokacija: Buzinski prilaz 33, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): DJEČJI VRTIĆ ČAROBNA ŠUMA
Lokacija projekta:Buzinski prilaz 33, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 13.01.2018
Datum završetka:30.06.2018
Broj sati: 5
Učestalost: tjedno
Od - do: U periodu od 9 - 12
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Posebni zahtjevi: Studenti logopedije, socijalne pedagogije, rehabilitacije, pedagogije, psihologije, predškolskog odgoja
Kontakt osoba: Nikolina Bilogrević, pedagoginja
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: U obzir dolaze studenti logopedije, socijalne pedagogije, rehabilitacije, pedagogije, psihologije, predškolskog odgoja.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kvalitetniji govorno-jezični razvoj djece s govornim teškoćama.
Očekivani rezultati za volontere: Stručna znanja i iskustva u radu s djecom predškolske dobi s govorno-jezičnim teškoćama.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.