Gdje sam?

Uspješna učenica

U sklopu posebnog programa učeničkog doma pod nazivom  „Uspješna učenica“ tražimo volontere za individualnu i grupnu pomoć u učenju.

Osnovni cilj boravka učenica u učeničkom domu je uspješan završetak školovanja.  Ciljevi i zadaci posebnog programa „Uspješna učenica“ su osvijestiti osobni pristup učenju, postojeću unutarnju i vanjsku motivaciju, naučiti učenice planiranju i organizaciji vremena i učenja, naučiti ih tehnikama i metodama učenja te povećati sposobnost koncentracije, pažnje i pamćenja.

Tražimo volontere koji mogu pomoći u objašnjavanju školskog gradiva iz matematike, fizike, latinskog, engleskog, njemačkog, kemije i biologije za srednju školu.

Volonteri će pružati individualnu pomoć u učenju učenicama koje imaju poteškoća u svladavanju sadržaja određenih predmeta. S obzirom da učenice uče isto gradivo moguće je formirati manje grupe za učenje istog predmeta. Broj sati tjedno ovisit će o potrebama učenica i mogućnostima volontera. 

Organizator: Škola za medicinske sestre Mlinarska
Datum početka: 22.01.2018.
Lokacija: Mlinarska 34, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Škola za medicinske sestre Mlinarska
Lokacija projekta:Mlinarska 34, Zagreb
Ciljana skupina: Učenice srednje škole koje su smještene u učeničkom domu Škole za medicinske sestre Mlinarska
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 12 volontera)
Datum početka: 22.01.2018
Datum završetka:31.12.2018
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: tijekom dana, prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski, Njemački
Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Željka Mišetić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Učenice imaju nastavu u turnusima. Projekt se nastavlja na I.polugodište.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Bolji uspjeh učenica na kraju školske godine, veća motivacija učenica za učenje,bolje planiranje i organiziranje učenja te veće samopoštovanje i samopouzdanje učenica.
Očekivani rezultati za volontere: Osjećaj zadovoljstva pri dijeljenju vlastitog znanja, stjecanje iskustva pri individualnom podučavanju, kao i podučavanju u manjim skupinama, razvijanje komunikacijskih vještina, proširivanje vidika i sklapanje novih prijateljstava.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.