Gdje sam?

Podrška razvoju potencijala djece s posebnim potrebama u dječjem vrtiću

U Dječjem vrtiću „Trnsko“ djeca s posebnim potrebama uključena su u život i rad redovitih skupina. S obzirom na razvojna odstupanja kod pojedine djece, radi osiguravanja njihovog sigurnog i poticajnog boravka u dječjem vrtiću, potrebna je posebna pažnja, briga i podrška odraslih.

Rad volontera kroz stvaranje odnosa povjerenja s djetetom bio bi usmjeren na poticanje razvoja svih djetetovih kompetencija, a ovisno o razvojnim specifičnostima svakog pojedinog djeteta, naglasak bi bio na poticanju komunikacije s drugom djecom u skupini, poticanju na sudjelovanje u svim aktivnostima skupine, podršci razvoju samostalnosti djeteta, te razvoju specifičnih vještina i znanja djeteta (primjerice, razvoju predvještina čitanja i pisanja djece školskih obveznika).

Sve aktivnosti volontera ostvarivale bi se uz sustavnu podršku odgojitelja i članova stručnog tima vrtića. Sigurni smo da bi svojim radom volonteri dodali nove boje u svakodnevni život djece i odraslih u našem vrtiću.

Organizator: Dječji vrtić "Trnsko"
Datum početka: 01.02.2018.
Lokacija: Ž. Dolinara 11, Trnsko 19, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić "Trnsko"
Lokacija projekta:Ž. Dolinara 11, Trnsko 19, Zagreb
Ciljana skupina: djeca s posebnim potrebama
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 01.02.2018
Datum završetka:31.12.2018
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: 9-12
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: SANITARNA KNJIŽICA; LIJEČNIČKA POTVRDA; UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU; SENZIBILITET ZA RAD I DRUŽENJE S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA
Kontakt osoba: Ivana Mikac
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: BROJ SATI VOLONTIRANJA JE PREMA DOGOVORU I POŽELJNO JE OSTVARITI KONTINUITET U DOLASCIMA RADI SUSTAVNE PODRŠKE DJECI U ODGOJNO-OBRAZOVNIM SKUPINAMA
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: OSIGURANJE UVJETA ZA SIGURAN I POTICAJAN BORAVAK DJECE S POSEBNIM POTREBAMA U VRTIĆU, PRIHVAĆANJE RAZLIČITOSTI OD STRANE DRUGE DJECE I RODITELJA, VEĆA OSJETLJIVOST ZAJEDNICE NA SPECIFIČNE POTREBE DJECE S POSEBNIM POTREBAMA I POTREBOM OSIGURAVANJA UVJETA ZA NJIHOVO ZADOVOLJAVANJE
Očekivani rezultati za volontere: NOVA ZNANJA O POTREBAMA DJECE S RAZVOJNIM ODSTUPANJIMA, NOVE VJEŠTINE U RADU S DJECOM, POVEĆANA SPREMNOST NA PRIHVAĆANJE RAZLIČITOSTI, ISKUSTVO RADA U TIMU I UNAPREĐIVANJE KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA, OSOBNO ZADOVOLJSTVO ISKUSTVOM POMAGANJA I UOČENIM NAPRETKOM DJETETA

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.