Gdje sam?

PODUČAVANJE HRVATSKOG JEZIKA I PISANJE DOMAĆIH ZADAĆA

U Prihvatilištu za tražitelje azila Porin u Zagrebu trenutno je smješteno oko 60 djece koja potječu iz ratom zahvaćenih područja. U želji da im omogućimo što bezbolniju i kvalitetniju integraciju te da im olakšamo boravak u Prihvatilištu, svakodnevno se družimo s djecom u Prihvatilištu. Nastojimo djeci, čija su djetinjstva ozbiljno narušena, dati podršku u integraciji u naše društvo te osjećaj bezbrižnosti na koji, obzirom na uzrast, imaju pravo.

Svako popodne, u učionici u Porinu s djecom školske dobi (oko 20tak djece) učimo hrvatski, te pomažemo u učenju i pisanju zadaća djeci koja idu u školu ili priremamo za školu djecu koja još nisu upisana u redovan školski program. Tražimo volontere koji nam se mogu pridružiti.

Organizator: Are You Syrious
Datum početka: 22.01.2018.
Lokacija: Sarajevska cesta 42, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Are You Syrious
Lokacija projekta:Sarajevska cesta 42, Zagreb
Ciljana skupina: djeca
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 22.01.2018
Datum završetka:31.12.2018
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 17 - 19
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Anamaria Macanović
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Za rad s djecom potrebno je potpisivanje ugovora s udrugom i potvrda o nekažnjavanju. Važno je redovito dolaziti u smjene (jednom tjedno)
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Djeca brže i lakše uče hrvatski, lakše prate nastavu u školi, te im se bitno podiže kvaliteta života.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo rada s djecom različitih nacionalnosti, iskustvo u poučavanju hrvatskog kao stranog jezika, susret s drugim kulturama, iskustvo rada u grupi.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.