Gdje sam?

Osnove njemačkog jezika za seniore

Pozivamo volontere koji znaju njemački jezik i voljni su svoje znanje prenijeti osobama starije životne dobi da nam se jave i postanu voditelji tečaja njemačkog jezika za seniore.

Osobama starije životne dobi dolaskom u  mirovinu otvaraju se nove mogućnosti i želje za koje prije nisu imale vremena. Upravo je učenje jezika jedna od vještina i znanja koje žele naučiti ili nadograditi kako bi i dalje ostale u toku sa dodatnim znanjima ali i dalje razvijale svoje sposobnosti.

Radionice bi se održavale jednom tjedno u prostorijama Centra Sunce u Albaharijevoj 2, Mjesni odbor Knežija.

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 01.02.2018.
Lokacija: Knežija, Albaharijeva 2, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Knežija, Albaharijeva 2, Zagreb
Ciljana skupina: Starije osobe
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 01.02.2018
Datum završetka:01.05.2018
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: Prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Njemački
Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Barbara Sajko
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Radionice će se održavati jednom tjedno u prostorijama Centra Sunce u Albaharijevoj 2, Mjesni odbor Knežija.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kroz aktivnosti u projektu, kao što je međusobno druženje osoba starije životne dobi i volontera smanjujemo njihovu socijalnu isključenost, odnosno preveniramo njihovu osamljenosti. Na ovakav način bi se omogućilo pravo na dostojanstvenu starost i trajnu društvenu uključenost kroz koju potičemo njihovo cijeloživotno učenje.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će usvojiti znanja i vještine koje su bitne za pomaganje osobama starije životne dobi kao i podizanje kvalitete njihovog života i prevencije socijalne izolacije i usamljenosti.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.