Gdje sam?

Pomoć u učenju

Savjeovalište Luka Ritz traži volontere koji bi pružili pomoć i podršku u učenju, odnosno pomogli djeci i mladima u svladavanju nastavnog gradiva. 

Također, volonteri bi podučavali djecu i mlade raznim metodama učenja te razvijali njihove komunikacijske i socijalne vještine, kako bi doprinijeli njihovom akademskom uspjehu i prihvaćenosti unutar obrazovnog sustava i šire.

Organizator: Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“
Datum početka: 30.01.2018.
Lokacija: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 48, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“
Lokacija projekta:Ulica kneza Ljudevita Posavskog 48, Zagreb
Ciljana skupina: Učenici osnovnih i srednjih škola
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 20 volontera)
Datum početka: 30.01.2018
Datum završetka:01.07.2018
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: Ovisno o rasporedu djeteta i volontera
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika
Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Ana Krsnik
Pokriveni troškovi:Ne
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Uspješno pružanje podrške i usmjeravanja djeci i mladima u potrebi
Očekivani rezultati za volontere: profesionalno usavršavanje, stjecanje radnog iskustva, osobni rast i razvoj, aktivna mogućnost utjecaja na pozitivne promjene u zajednici, potvrda o stečenim kompetencijama (na traženje), potvrda o volontiranju

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.