Gdje sam?

"Zajednički za sigurno odrastanje"

Pozivamo Vas na dvodnevni trening „Zajednički za sigurno odrastanje“ namijenjen studentima/cama koji organizira Ženska soba - Centar za seksualna prava koji će se održati:

20. i 21. veljače 2018. godine (utorak i srijeda)
u trajanju od 10:00h do 16:00h

u prostoru Ženske sobe, Maksimirska 51 a (2.kat), Zagreb

Trening je kombinacija radionica i predavanja, a obrađivat će se teme seksualnog nasilja,rodne ravnopravnosti, doprinos civilnog društva u postizanju pozitivnih društvenih promjena, zakonodavni okvir, vještine i znanja potrebne za provođenje radionica s djecom i mladima.

Obveze volontera/ki:
1. Obvezno je prisustvovanje tijekom cjelokupnog trajanja treninga
2.  Po završetku treninga, uz mentorstvo članica Ženske sobe, održati 2 radionice za djecu i mlade u školama u Republici Hrvatskoj (najkasnije do kraja svibnja 2018. godine odnosno do kraja školske godine.

VAŽNO: Molimo slijedite i ispunite sljedeći link: Prijavni_obrazac2018.doc, ispunite te pošaljite potrebne dokumente na email: zenskasoba@zenskasoba.hr. Vidimo se!

Organizator: Ženska soba - Centar za seksualna prava
Datum početka: 20.02.2018.
Lokacija: Maksimirska 51a, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Ženska soba - Centar za seksualna prava
Lokacija projekta:Maksimirska 51a, Zagreb
Ciljana skupina: djeca i mladi
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 20.02.2018
Datum završetka:21.02.2018
Broj sati: 12
Učestalost: mjesečno
Od - do: 10:00 - 16:00
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Kontakt osoba: Kristina Mihaljević
Web stranica: www.zenskasoba.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Sudjelovanje na oba dana treninga je obavezno kao i izvršavanje obveza nakon treninga.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Ženska soba će tijekom treninga osposobiti volontere/ke za pripremu i održavanje radionica namijenjene djeci i mladima s ciljem prevencije seksualnog nasilja.
Očekivani rezultati za volontere: Sudionici/e će steći znanja o seksualnom nasilju, oblicima rasporstranjenost, pravnom okviru, o rodnoj ravnopravnosti, o ulozi organizacija civilnog društvas o postizanju pozitivnih društvenih promjea te će steći znanja i vještine za razvoj i provođenje radionica namijenjenih djeci i mladima.
Komentar organizatora: Radionice je potrebno provesti do svibnja 2018. godine, odnosno do kraja školske godine. Radionice je moguće provoditi i u paru.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.