Gdje sam?

Aktivni arhivi za aktivno znanje

Cilj projekta je upoznati mlade s razvojem nezavisne kulture i civilnog društva u Hrvatskoj kroz djelatnost arhiviranja. Volonteri će upoznati arhive i knjižnice nezavisne kulture i civilnog društva i steći arhivske i kustoske vještine.

Aktivnosti:
- arhiviranje u Centru za dokumentiranje nezavisne kulture u Klubu Booksa
- digitalizacija knjiga
- digitalizacije plakata i fanzina
- produkcija i promocija vlastite izložbe
- studijski posjeti arhivima i knjižnicama civilnog društva u Zagrebu
- zagovaranje za poboljšanje uvjeta dokumentiranja civilnog društva u Hrvatskoj

Projekt “Aktivni arhivi za aktivno znanje - mladi u Centru za dokumentiranje nezavisne kulture” provodi Udruga za promicanje kultura Kulturtreger u partnerstvu s Odsjekom za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH. Kulturtreger vodi Centar za dokumentiranje nezavisne kulture u partnerstvu s Kurzivom - Platformom za pitanja kulture, medija i društva.

Organizator: Klub Booksa
Datum početka: 10.03.2018.
Lokacija: Klub Booksa, Martićeva 14 D, 10 000 Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Klub Booksa
Lokacija projekta:Klub Booksa, Martićeva 14 D, 10 000 Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: organizacije nezavisne kulture i mladih te umjetnici čiji će materijali biti dugoročno sačuvani i dostupni u arhivu; arhivi i knjižnice nezavisne kulture i civilnog društva u Hrvatskoj čiji će se rad unaprijediti; akademska zajednica, mladi te najšira javnost koja će koristiti znanja i materijale iz arhiva koji su im inače nedostupni
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 10.03.2018
Datum završetka:30.09.2018
Broj sati: 30
Učestalost: godišnje
Od - do: prema dogovoru i ovisno o aktivnosti
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Kontakt osoba: Dunja Kučinac (centar.booksa@gmail.com)
Web stranica: www.abcdnk.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Za volontiranje je potrebno poslati prijavu do 26. veljače na mail centar.booksa@gmail.com ili se prijaviti putem obrasca na ovom linku: http://abcdnk.hr/ukljuci-se/volontiraj-u-centru. Istim putem možete zatražiti i više informacija o volontiranju i projektu. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti traju od 1.3. do 30.9.2018., ali one se ne odvijaju kontinuirano svaki dan, nego su raspodijeljene u tom periodu i traju od okvirna 2 sata (primjerice u slučaju studijskog posjeta) do 20 sati po aktivnosti (produkcija izložbe). Za volontere je predviđeno da na početku programa odaberu u kojim aktivnostima žele i mogu sudjelovati na temelju čega će se dogovoriti plan volontiranja. Predviđeno je da svaki volonter u sklopu projekta obavi ukupno 30ak sati koji se mogu na različite načine rasporediti po aktivnostima.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kroz projekt će se prikupiti, katalogizirati, digitalizirati i prezentirati materijali koje su producirale organizacije nezavisne kulture i civilnog društva, a koji nisu adekvatno sačuvani u institucijama niti dostupni široj javnosti za korištenje, istraživanje i učenje. Organizirat će se jedna izložba obrađenih materijala. Također, studenti informacijskih znanosti i mladi volonteri će se upoznati s poljem nezavisne kulture u Hrvatskoj, savladat će vještine arhiviranja, digitalizacije i organizacije izložbe te će upoznati rad arhiva i knjižnica civilnog društva u Hrvatskoj.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će se kroz praktičan rad upoznati s poljem nezavisne kulture i civilnog društva u Hrvatskoj, o čemu ne uče sustavno ni u sklopu formalnog obrazovanja, niti iz mainstream medija i u javnim institucijama. Savladat će vještine arhiviranja, digitalizacije, kuriranja i promocije, upoznat će način funkcioniranja organizacija, arhiva i knjižnica civilnog društva te će se upoznati s poviješću razvoja nezavisne kulture i širim društvenim utjecajem i kontekstom rada tih organizacija te naslijeđem koje čuvaju u arhivima.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.