Gdje sam?

Pomoć u učenju

U sklopu programa "SAVJETOVALIŠTE U ZAJEDNICI - SAVJETOVALIŠTE TREŠNJEVKA" tražimo volontere za individualnu pomoć u učenju.


Opći cilj «Savjetovališta u zajednici» je razvijati i provoditi programe koji promiču i unaprjeđuju razvoj i zdravlje pojedinca, obitelji i zajednice te graditi socijalno odgovornu zajednicu. Aktivnosti programa: savjetodavni rad za djecu, mlade i odrasle, pomoć u učenju za učenike osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, savjetovanje roditelja u odgoju djece, tečaj za buduće roditelje, seminari za razvoj partnerskih vještina, radionice, predavanja, tribine te druge aktivnosti u suradnji s različitim ustanovama i službama u zajednici.


Pomoć u učenju obuhvaća rad s učenikom minimalno jednom tjedno kroz period od 3 mjeseca.
Svrha je pokazati učeniku strategije i tehnike kako bolje učiti i usvajati gradivo te tako postići i bolji školski uspjeh.

Volonteri će proći edukaciju koja će im pomoći u radu s učenicima.

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 15.02.2018.
Lokacija: Albaharijeva 2, Knežija, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Albaharijeva 2, Knežija, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Djeca osnovoškolske dobi
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 9 volontera)
Datum početka: 15.02.2018
Datum završetka:10.06.2018
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: Prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Kontakt osoba: Barbara Sajko
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Tražimo pouzdane i odgovorne osobe koje su spremne prenijeti svoja znanja i vještine učenicima s teškoćama u učenju.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Učenici će savladati metode i tehnike za lakše usvajanje gradiva i postizanje boljeg uspjeha. Poboljšat će sliku o sebi.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će dobiti vrijedno iskustvo rada s djecom i mladima te proširiti svoju društvenu mrežu upoznajući se s drugim volonterima i radom naše udruge.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.