Gdje sam?

"Izvor znanja - terapija plesom"

Program terapije plesom osmišljen je s ciljem rada na kvaliteti određenih aspekata doživljavanja i ponašanja kod djece s teškoćama u razvoju. Kroz tehniku suvremenog plesa, imati će priliku usvojiti nove vještine i načine kretanja, kao i osnažiti mišićni tonus cijeloga tijela.

Anatomska priroda tehnike suvremenog plesa izvrsna je podloga za rad na tijelu, a da pri tome nije ovisna o plesnom predznanju. Osim učenja tehnike, polaznicima programa bit će omogućen i rad na kreativnom izražavanju pokretom.

Kroz zadatke vođene improvizacije dobiti će priliku za slobodnim izražavanjem te kreiranjem vlastitog pokreta. Kada govorimo o plesu, važno je napomenuti i glazbu koja ga prati, a pomoću koje se stavlja naglasak na rad na praćenju ritma i povezivanju s pokretom.

Volonteri će sudjelovati u izvođenju aktivnosti te pomoći u provođenju sve gorenavedene tehnike i vještine. Biti će "katalizator" koji će omogućiti prijenos znanja na korisnike projekta. Pomagati će djeci u savladavanju pokreta potrebne za provesti plesne točke.

Organizator: Centar za neurorazvojnu integraciju refleksa
Datum početka: 12.04.2018.
Lokacija: Pavla Hatza 12, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za neurorazvojnu integraciju refleksa
Lokacija projekta:Pavla Hatza 12, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca sa sindromom Down
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 12.04.2018
Datum završetka:31.12.2018
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: od 19:30 sati do 20:30 sati
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Posebni zahtjevi: Senzibilitet za osobe s teškoćama u razvoju
Kontakt osoba: Aleksandar Karanfiloski
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Radionica bi se odvijala jednom tjedno (četvrtak) na adresi Pavla Hatza 12 (Danzart Ballet Studio)od 19:30 do 20:30 sati.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Poboljšanje kognitivne, emocijalne, motoričke i socijalne vještine kod korinsike projekta.
Očekivani rezultati za volontere: Usvajanje novih vještina za terapiju plesom. Učenje novih kreativnih riješenja u svezi neformalne metode rada. Stjecanja iskustva za rad s djecom i mladima s teškoćama u razvoju. Preporuka sa strane organizatora prema potrebi.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.