Gdje sam?

Međunarodni CISV kamp - YOUTH MEETING

CISV Hrvatska kao i svake godine šalje svoje članove na međunarodna druženja. Jedan od kampova je u Grazu, od 03. do 17.08.2018. godine.

Naša delegacija sastoji se od 4 djevojčice i 2 dječaka od 13 godina.

Osim nas dolaze delegacije uz Austrije, Belgije, Španjolske i SAD-a.

Kamp je zatvorenog tipa, bez mobitela, TV-a, interneta ni televizije. Djeca se druže, zajednički održavaju objekt čistim, planiraju aktivnosti, provode ih i na kraju ocjenjuju.

Svi troškovi smještaja i puta su plaćeni, jednin uvijet je da osoba bude starija od 21 godine.

CISV nova slika

Organizator: CISV Hrvatska
Datum početka: 03.08.2018.
Lokacija: Graz, Graz

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): CISV Hrvatska
Lokacija projekta:Graz, Graz
Ciljana skupina: Djeca i Mladi
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 03.08.2018
Datum završetka:17.08.2018
Broj sati: 8
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 8-16
Trajanje: Dugotrajno
Područje: drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Upravljanje projektima i projektnim timovima
Organizacija rada
Kontakt osoba: Mirjana Miklić
Web stranica: cisv.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Svi troškovi su plaćeni. Bitno je da voditelj prije upozna organizaciju, djecu i roditelje.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Novi članovi, bolja prepoznatljivost u zajednici, novi projekti. Djeca će naučiti nešto novo, dalje lokalno raditi na novim projektima.
Očekivani rezultati za volontere: Volonter će se moći istaknuti i naučiti kako biti leader, organizirati mlade ljude, animirati, načela CISV-a primijeniti u svakodnevnom životu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.