Gdje sam?

Javna kuhinja u BEKu

Tražimo volontere za Javnu kuhinju koja se održava u BEKu dvaput tjedno.

Kuhaju se veganski obroci od reciklirane hrane ( hrana koja bi se inače bacila, a može se iskoristiti ). Volonteri će sudjelovati u pripremi, posluživanju hrane te pospremanju. Smatramo da je hrana pravo, a ne privilegija i treba biti svima dostupna. 

Organizator: BEK kolektiv
Datum početka: 01.07.2018.
Lokacija: Ulica Vladimira Nazora 53, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): BEK kolektiv
Lokacija projekta:Ulica Vladimira Nazora 53, Zagreb
Ciljana skupina: svi bez obzira na socijalni status
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 01.07.2018
Datum završetka:31.12.2018
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kontakt osoba: Damir Horvat 0976669046
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Na volontiranje se mogu prijaviti svi ljudi dobre volje bez obzira na prethodno iskustvo
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Promicanje ekonomije darivanja i volonterskog rada, kreiranje mjesta otvorenog prema svim skupinama ljudi bez obzira na socio-ekonomski status
Očekivani rezultati za volontere: Promicanje ekonomije darivanja i volonterskog rada, kreiranje mjesta otvorenog prema svim skupinama ljudi bez obzira na socio-ekonomski status

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.