Gdje sam?

"Volonter za unos podataka u Excel tablicu"

 "Volonter za unos podataka u Excel tablicu"

Tražimo dva volontera za upisivanje podataka u Excel tablicu radi statističke obrade i analize podataka. Podaci se odnose na anketne upitnike.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Od volontera očekujemo odgovornost, točnost i preciznost pri unosu podataka u tablicu. Potrebno je osnovno poznavanje Excel tablice.

Rad će se odvijati u domu volontera uz konzultacije s voditeljem obrade podataka tijekom mjeseca kolovoza 2018.

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 01.08.2018.
Lokacija: Albaharijeva 2, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Albaharijeva 2, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Djeca, mladi, obitelji,...
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 01.08.2018
Datum završetka:01.09.2018
Broj sati: 2
Učestalost: mjesečno
Od - do: Prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Posebni zahtjevi: Preciznost i odgovornost
Kontakt osoba: Božica Križanić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Dio posla može se raditi od kuće, a dio u suradnji s glavnim evaluatorom.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Uneseni precizni i točni podaci u tablice kao priprema za statističku obradu podataka i izradu izvješća analize potreba.
Očekivani rezultati za volontere: Obogaćeno iskustvo u unosu i obradi statističkih podataka.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.