Gdje sam?

EMPT

Ekumenski mobilni palijativni tim Caritasa Župe Presvetog Trojstva, Prečko volonterski je tim osnovan s ciljem provođenja palijativne skrbi u kućnim posjetima na području općine Trešnjevka.

Palijativna skrb zahtijeva multidisciplinarni pristup umirućem bolesniku. Stručnjaci raznih specijalnosti i struka i educirani nezdravstveni volonteri zajednički se angažiraju kako bi oboljelima i njihovim obiteljima olakšali suočavanje s bolešću i njenim konačnim ishodom te im ublažili ne samo tjelesnu, nego i psihičku i duhovnu bol i patnju. Potpisan je ugovor o volontiranju s upravom Doma za starije osobe Trešnjevka, podružnica Drenovačka.

Na poziv privatnih korisnika voditelj tima organizira i koordinira hospicijske kućne posjete. U prvi kućni posjet idu liječnica i koordinator volontera sa zadatkom procjene potreba bolesnika i obitelji. Uspostavlja se suradnja s nadležnim obiteljskim liječnikom te se ovisno o potrebama uključuju i drugi članovi tima. Sve usluge tima za korisnike su besplatne. Organiziraju se redoviti supervizijski sastanci tima i vodi se evidencija svih aktivnosti.

Organizator: Ekumenski mobilni palijativni tim zupe Presvetog Trojstva Zagreb-Precko
Datum početka: 10.02.2018.
Lokacija: Precko 50, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Ekumenski mobilni palijativni tim zupe Presvetog Trojstva Zagreb-Precko
Lokacija projekta:Precko 50, Zagreb
Ciljana skupina: Stariji i nemocni
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 10.02.2018
Datum završetka:31.12.2018
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 17-19h ili drugi termin
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Posebni zahtjevi: Polozen tecaj za volontere u Palijativnoj skrbi
Kontakt osoba: Antun Midžić 091/1581210
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Potrebna predanost: posjeti bolesnicima jedanput tjedno u trajanju od dva sata, i više prema potrebi i mogućnostima; sudjelovanje na sastancima palijativnog tima u vrijeme koje odredi organizator volontiranja; svaki volonter prije potpisivanja ugovora pisano obavještava organizatora volontiranja koliko je vremena spreman odvojiti za volonterski rad.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kraju života treba posvetiti istu onu pažnju koja se pruža ulasku u život. Solidarnost među generacijama osigurava bolji kraj života. Palijativna skrb nema za cilj odgađanje ni ubrzavanje smrti. Cilj je podizanje kvalitete života i umirućih i njihove obitelji te njegovatelja. Bolesnik je centar svih događanja i u svakom je trenutku osoba koju treba poštovati, koja sama, prvenstveno, o svemu odlučuje. Način kojim nastojimo utvrditi i odgovoriti na jedinstvene i individualne potrebe umirućih i njihovih obitelji dok se bore s progresivnim gubitkom pokazatelj je naše zrelosti kao društva. Svim bolesnicima moramo pružiti optimalnu razinu kontrole boli i drugih simptoma uz psihološku, emocionalnu i duhovnu potporu. U našem vremenu kada je smrt tabu-tema, prisutnost volontera uz profesionalne skrbnike također ima važnu simboličku vrijednost; volonteri predstavljaju zajednicu naspram umiruće osobe, njihov rad pobuđuje susjedsku solidarnost iz prošlosti kad su ljudi umirali kod kuće, oni “resocijaliziraju” smrt i pokazuju da to nije samo područje zdravstvenih djelatnika, nego i problem društva kao cjeline.
Očekivani rezultati za volontere: Osobno usavršavanje: praktična obuka na području palijativne skrbi, razvijanje vještina komunikacije, prakticiranje emocionalne stabilnosti, strpljivosti, dobrog slušanja i uočavanja, snalažljivosti, empatije, tolerancije; stjecanje iskustva različitog doživljavanja bolesti i nemoći, suočavanja s patnjom i neminovnošću kraja života; osposobljavanje za timski rad i pružanje pomoći potrebitima; učvršćivanje stava altruizma, solidarnosti i pozitivne slike o sebi; jačanje samopouzdanja.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.