Gdje sam?

Prepoznati i uključeni

Hrvatski savez za rijetke bolesti provodi projekt “Prepoznati i uključeni-volontiranje  s oboljelima od rijetke bolesti”.

Tražimo više volontera (studenata pomažućih profesija) koji bi provođenjem zajedničkog vremena i aktivnostima (odlasci u kino,kazališta,šetnje, kave, itd) s osobama oboljelim od rijetke bolesti doprinjeli njihovoj integraciji u društvo, omogućili im sudjelovanje u kulturnim i društvenim aktivnostima zajednice, te smanjivanju njihove socijalne isključenosti.

Studenti bi dobili priliku za stjecanje novih znanja te razvijanje komunikacijskih i drugih profesionalnih vještina u neposrednom radu s korisnicima oboljelih od rijetkih bolesti, čime bi unaprijedili svoje stručne kompetencije. Upoznali bi i unaprijedili svoja znanja o problematici rijetkih bolesti, o pravima koja osobe mogu ostvariti kroz razne sustave  i senzibilizirati se za problematiku. 

Organizator: Hrvatski savez za rijetke bolesti
Datum početka: 10.09.2018.
Lokacija: na području Republike Hrvatske, na području Republike Hrvatske

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski savez za rijetke bolesti
Lokacija projekta:na području Republike Hrvatske, na području Republike Hrvatske
Ciljana skupina: osobe oboljele od rijetkih bolesti, studenti pomažućih profesija
Ciljani broj volontera:30 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 10.09.2018
Datum završetka:30.10.2018
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno, mjesečno
Od - do: po dogovoru studenta i člana
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Kristina Maurer, mag.soc.rada
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Cilj Saveza za rijetke bolesti je zaštita, unapređenje kvalitete života, pomoć i okupljanje osoba oboljelih od rijetkih bolesti, osoba s invaliditetom nastalim kao posljedica rijetke bolesti i njihovih obitelji. Savez se nastoji uključiiti u što veći broj projekata kako bi mogao pomoći svojim članovima, te doprinjeti poboljšanju njihova statusa u društvu. Kroz projekt “Prepoznati i uključeni” cilj je ostvariti postići rezultate kako za osobe oboljelih od rijetkih bolesti tako i za stručnjake kojima će biti od velike koristi upoznatost s rijetkim bolestima, njihovim životom, svakodnevnim izazovima i preprekama u ostvarivanju prava.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Veća uključenost članova-osoba oboljelih od rijetkih bolesti u društveni život, povećanje njihove kvalitetete i zadovoljstva životom. Senzilibiziranje lokalne zajednice na potrebe i mogućnosti osoba oboljelih od rijetkih bolesti.
Očekivani rezultati za volontere: Imati će priliku direktnog rada s osobama oboljelima od rijetkih bolesti, upoznati se sa značenjem pojma- "rijetka bolest", njihovim svakodnevnim životom, te svakodnevnim izazovima. Problemima i preprekama s kojima se suočavaju pri ostvarivanju svojih prava. Razvijanje komunikacijskih vještina.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.